اعتصاب کارگران مجتمع مس سونگون وارد دو مین روز خود شد.

(اطلاعیه شماره ٢)

روز چهارشنبه کارگران شرکت‌های پیمانکاری مجتمع مس سونگون ورزقان در ادامه اعتصابشان، برای دومین روز متوالی کار را تعطیل کرده و در محوطه معدن تجمع کردند. کارگران شب گذشته را نیز در داخل چادر یا ماشین‌های خودشان در اطراف محوطه معدن گذراندند.

مسئولان معدن ، در یک اقدام ضد کارگری، از صبح امروز با دستور مدیریت مجتمع مس سونگون ورزقان آشپزخانه شرکت را تعطیل کرده و مانع از انتقال آب آشامیدنی براى کارگران شده‌اند.

هنوز دو نفر از کارگرانی که روز گذشته بازداشت شده بودند آزاد نشده  و کارفرما کارگران را به سرکوب  تهدید کرده است. لازم به توضیح است از روز گذشته و همزمان با آغاز اعتصاب کارگران، نیروهای امنیتی و سرکوبگر رژیم در اطراف معدن استقرار یافته اند.

کارگران شرکت‌های پیمانکاری شاغل در معدن سونگون از ظهرسه شنبه ١٤ تیرماه  در اعتراض به عدم تحقق مطالبات‌شان و بازداشت دو نفر از همکاران دست به اعتصاب و تجمع در محوطه مجتمع زده‌اند.

کارگران معدن سونگون چند ماه است که با خواستهایی چون  اجرای کامل طرح طبقه بندی، که خود مبلغی ناچیز به حقوقهایشان اضافه میکند، و همسان سازی حقوق کارگران پیمانی و رسمی  و همچنین در اعتراض به قراردادهای برده وار پیمانی در حال اعتصاب و اعتراضند.  هر بار به آنها وعده ای داده شده ولى به آن عمل نشده است.

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ضمن حمایت از خواستهای برحق کارگران، تاکید می کند تنها با ادامه اعتراض و اعتصاب است که کارگران می توانند خواستهایشان رابه کارفرمایان تحمیل بکنند.  لازم است كه كارگران مجمع عمومی خود را برگزار کنند و متحدانه در مورد ادامه اعتصاب تصمیم گیری کنند. علاوه بر این دو کارگر دستگیر شده باید فورا آزاد شوند. جلب حمایت دیگر بخش های کارگران سونگون و اعتصاب همزمان آنها، تجمع همزمان با اعتصاب با حضور خانواده های کارگران اعتصابی، جلب حمایت مردم منطقه و خبررسانی مداوم از اعتصاب، ميتواند نقش مهمی در به کرسی نشاندن خواست های کارگران بازى كند.

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

١٥ تیر ١٤٠١

تصاویر و فیلم از اینجا

https://t.me/Sahandazarbyjan

اینرا هم بخوانید

سازمان ملل: نزدیک به یازده میلیون افغان در داخل و بیرون از افغانستان آواره هستند

تعدادی از مهاجرین افغان که از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده اند کمشنری عالی …