اعتصاب کارگران ملی حفاری، کارکنان پالایشگاه نفت و پتروشیمی آبادان

اعتراضات در نفت گسترده است. بنا بر خبر منتشر شده از سوی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت روز چهارشنبه ۱۲ مهر گروهی از کارگران قراردادی وزارت نفت اعم از قراردادی های ملی حفاری و کارکنان پالایشگاه نفت آبادان، در اعتراض به مطالبات ده ساله زمین مانده خود در مقابل ساختمان مدیریت شرکت مناطق نفتخیز جنوب در اهواز دست به تجمع و اعتراض زدند.

بنا به خبر دیگری از این شورا  در این روز همچنین کارگران شاغل در پتروشیمی آبادان برای دومین روز  به دلیل عدم پرداخت شش ماه دستمزد شان و نیز افزایش بدهی‌های این مجتمع که منجر به خوابیدن بخشهایی از فعالیت این مجموعه شده است تجمع کردند. از دیگر موارد اعتراض این کارگران، آیتم ۴۰ درصد حق جذب است که در گذشته پرداخت می‌شد و در حال حاضر پرداخت آن قطع شده و مدیران شرکت می‌گویند توانایی پرداخت آن را ندارند.  طبق همین گزارش کارگران بخش اورهال این پتروشیمی نیز در روز گذشته و امروز در اعتراض به عدم پرداخت ۵ تا ۶ ماه مزد وحق بیمه خود  دست به اعتصاب زدند و تجمع کردند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۲ مهر ۱۴۰۲،  ۴ اکتبر   ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

اخبار هفته: واحد خوزستان کمیته سازمانده

– روز ۹ اسفند بار دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی از شهرهای کرخه، هفت تپه و …