اعتصاب کارگران نفت در شرکت پایندان، اکسیر صنعت و ایپمی IPMI در فاز ۱۴ کنگان 


بنا بر اخبار خبر منتشر شده از سوی شورای سازماندهی اعتراضی کارگران پیمانی نفت امروز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، بیش از ۱۲۰۰ نفر از کارگران شاغل در شرکت پایندان، اکسیر صنعت و شرکت IPMI در فاز ۱۴ کنگان در اعتراض به تعویق پرداخت دستمزد ها و  عدم افزایش دستمزدهایشان در قراردادهای جدید کارگری سال ۱۴۰۳ دست به اعتصاب زدند. این کارگران اعلام کرده اند که اگر پاسخ نگیرند همگی محل کار را ترک خواهند کرد. در بخشی از گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در این مورد آمده است:  “کارگران قبلا اعلام کرده بودند که با توجه به افزایش سرسام آور نرخ تورم مزد آنها باید در تمامی رده های شغلی ۴۵ درصد افزایش  یابد. اما پیمانکاران حریص و مفتخور حتی  زیر بار افزایش ۳۵ درصد حقوق ابلاغی شورای عالی کار هم نرفته اند. و در خیلی جاها  این افزایش حقوق صورت نگرفته است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از اعتصاب همکاران در فاز ۱۴ کنگان حمایت و پشتیبانی میکند و از همه کارگران انتظار دارد که وسیعا از این حرکت اعتراضی حمایت و پشتیبانی کنند. افزایش دستمزدها خواست اول ماست و برای قراردادهای سال جاری نه تنها ۳۵ درصد افزایش مزدی ای که اعلام شده باید انجام گیرد بلکه با توجه به رشد سرسام  آور تورم انتظار حداقل ما افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها در تمام سطوح است و برای آن تلاش میکنیم. ما اعلام میکنیم که اگر دستمزدها افزایش نیابد مظمئن باشند که اعتراضات گسترده مان را آغاز خواهیم کرد. بعلاوه  دستمزدهای معوقه باید فورا پرداخت گردد و دیگر مطالبات  ما کارگران پروژه ای نفت از جمله بهبود وضع خوابگاهها و مراکز عمومی بهداشتی محیط های کار و ایمنی کار خواستهای فوری ما هستند. و پیگیر آنها هستیم. “

بدینگونه گزارشها بیانگر زمینه های اعتراضاتی گسترده در میان کارگران پروژه ای پیمانی نفت میباشد.  در همین رابطه در اردیبهشت سال گذشته همزمان با شروع قراردادهای جدید کاری،  هزاران کارگر پروژه ای پیمانی نفت دست به اعتصاب زدند و بخشی از خواستهایشان را تحمیل کردند.

حزب کمونیست کارگری قاطعانه از اعتراضات کارگران پروژه ای پیمانی نفت و مطالباتشان حمایت و پشتیبانی میکند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۸ مه   ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

قیمت دلار در بازار آزاد به ۶۱ هزار تومان رسید. دلار درصرافی های دولتی بالای ٤٦هزار تومان شد

رسانه های حکومتی روز دوشنبه ٤ تیرماه گزارش دادند قیمت دلار در بازار آزاد به …