اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و دو خبر دیگر


– بنا بر گزارشات دریافتی از روز گذشته ۲۶ اردیبهشت  کارگران  نیشکر هفت تپه در اعتراض به سطح نازل حقوقها و عدم تحقق وعده های داده شده و عدم پرداخت برخی از مطالبات خود وارد اعتصاب شدند. امروز ۲۷ اردیبهشت بخش های وسیعتری از کارگران این مجتمع دو هزار نفره به اعتصاب پیوستند. امروز زیر فشار کارگران نشستی بین نمایندگان کاارگران با دورباشی زاده مدیر عامل  و رئیس هیات مدیریت شرکت برگزار شد. در این نشست مدیر عامل هفت تپه اعلام داشت که تقویم آیین نامه رفاهی را حداکثر  تا نیمه خرداد سال جاری ابلاغ و تمامی مطالبات قبلی رفاهی پرسنل نیشکر هفت تپه مطابق بندهای آیین نامه، محفوظ و بلافاصله پس از تامین اعتبار به مانند سایر کشت و صنعتها پرداخت خواهد شد. اما کارگران نپذیرفته و اعلام کرده اند که تا روز شنبه ۲۹ اردیبهشت منتظر می مانند و اگر جوابی نگیرند به اعتصاب و اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

– بنا به یک گزارش دیگر امروز اعتصاب غذای کارکنان پالایشگاه تبریز وارد شانزدهمین روز خود شد. اعتراض این کارگران به سطح نازل حقوقها و عدم تخصیص مزایای برحقشان است. پرداخت حقوق متناسب با دیگر پالایشگاهها، پرداخت معوقات مزدی و حق معیشت و حق کارانه مطالبات فوری این کارگران است. در این پالایشگاه بیش از ۶۰۰ کارگر به کار اشتغال دارند. زیر فشار اعتراض کارگران طی روزهای اخیر بازرسان استانداری آذربایجان شرقی از پالایشگاه بازدید کردند. اما کارگران پاسخی نگرفته  و اعلام کرده اند که تا وقتی پاسخ نگیرند، به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

– بنا بر خبر منتشر شده در روز گذشته ۲۶ اردیبهشت درپی احضار اسماعیل گرامی از طرف شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب ۳۳ و مراجعه وی به این شعبه، او تحت عنوان شرکت در تجمعات به  اخلال در نظم متهم گردید و از وی خواسته شد که تعهد به عدم شرکت در تجمعات را بدهد. اما او با رد این اتهام حاضر به دادن تعهد نشد. درنهایت اسماعیل گرامی با تعیین وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی تا مراحل بعدی آزاد  شد.  پاسخ سرکوبگری های حکومت تجمعات سراسری و گسترده است.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵ مه   ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

اعتصاب بیش از بیست هزار کارگر در نزدیک به ۹۰ شرکت نفت و گاز   وارد پنجمین روز شد

اعتصاب بیش از بیست هزار کارگر در نزدیک به ۹۰ شرکت نفت و گاز.کمپین ۱۴- …