اعتصاب گروههایی از کارگران پروژه ای نفت در عسلویه و تجمع بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت گزارشی از اعتصابات بخش هایی از کارگران پروژه ای نفت در عسلویه منتشر کرده است. در این خبر آمده است که امروز اول خردادماه کارگران پروژه ای نفت  در بخش های مختلفی از  عسلویه در اعتراض به عدم افزایش دستمزدها و حتی عدم قبول افزایش ۳۵ درصدی مضوب شورایعالی کار حکومتی از جانب پیمانکاران، دست به اعتصاب زدند.  طبق  این خبر در این حرکت اعتراضی شماری از کارگران برق و ابزار دقیق شرکت ستاره تاراز در سایت ۱ بوشهر، برق و ابزار دقیق شرکت جهانپارس مس سرچشمه، پتروشیمی دهلران در دشت عباس، کارگران داربست بند شرکت گسترش صنعت پادنا، کارگران و رنگ و عایق شرکت سازه پاد سایت ۱ بوشهر در این روز دست به اعتصاب زده و کارگاههای خود را ترک کردند. در همین رابطه قبلا نیز گزارش کردیم که  در  روز ۲۹ اردیبهشت نیز بیش از ۱۲۰۰ نفر از کارگران شاغل در شرکت پایندان، اکسیر صنعت و شرکت IPMI در فاز ۱۴ کنگان دست به اعتصاب زده بودند.  شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در اطلاعیه خبری ای تحت عنوان “افزایش دستمزدها فوری”  ضمن گزارش از این اعتراضات مینویسد: “شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از اعتصاب همکاران پروژه ای بر سر خواست افزایش دستمزد حمایت و پشتیبانی کرده و از همه کارگران انتظار دارد که وسیعا از این حرکت اعتراضی حمایت و پشتیبانی کنند. همانطور که قبلا اعلام کرده ایم افزایش دستمزدها خواست اول ما کارگران پروژه ای نفت برای قراردادهای سال جاری است و با توجه به رشد سرسام  آور تورم انتظار حداقل ما افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها در تمام سطوح است و برای آن تلاش میکنیم. ما اعلام میکنیم که اگر دستمزدها افزایش نیابد اعتراضات ما در اشکال گسترده تری انجام خواهد گرفت. “.

خواست افزایش دستمزدها خواست سراسری کارگران است. حزب کمونیست کارگری از اعتراضات کارگران پروژه  ای پیمانی نفت قاطعانه حمایت میکند.

روز ۱ خرداد  بخش های مختلف بازنشستگان کشوری و  تامین اجتماعی نیز دومین تجمع مشترک خود را برای پیگیری مطالباتشان بر پا کردند. در این تجمع اعتراض بازنشستگان شعار میدادند:‌ “تجمع، اعتراض، حق مسلم ماست”، “معیشت، منزلت، حق مسلم ماست”، “بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن”، “بازنشسته بیدار است، از تبعیض بیزار است”،”معلم زندانی آزاد باید گردد”،”کارگر زندانی آزاد باید گردد”،”دانشجوی زندانی آزاد باید گردد”،”ایران پر در آمد چه بر سر تو آمد”،

حزب کمونیست کارگری ایران

۱  خرداد ۱۴۰۳، ۲۱ مه   ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

۳ تیر : تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد و معلمان در تهران .کارگر زندانی، معلم زندانی آزاد باید گردد

امروز یکشنبه سوم تیرماه مثل هفته های قبل بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد برای پیگیری …