اعتصاب ۳۰۰۰ کارگر مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

اعتصاب ۳۰۰۰ کارگر مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ادامه دارد

این کارگران که تعداد آنها تا 3 هزار نفر برآورد شده است، می‌گویند: در بخش‌های مختلف صنعتی وکشاورزی مجتمع نیشکر هفت‌تپه مشغول کارند و از روز چهارشنبه (ششم بهمن ماه) اعتراض  خود را نسبت به تاخیر در پرداخت شدن مطالبات مزدی خود  از سر گرفته‌اند که تا امروز  دوشنبه (11بهمن ماه ) ادامه یافته است.

به ادعای این کارگر  از قرار معلوم بعد از تجمع روز گذشته (یکشنبه 10 بهمن ماه) کارگران کارفرما بر اساس صورت جلسه ای که در روز های اخیر تنطیم کرده بود یک ماه از معوقات مزدی کارگران بخش صنعتی و گروهی از کارگران بخش کشاورزی را پرداخت کرد که در نتیجه آن کارگران خشمگین شده و با همراهی کارگرانی که پرداخت مطالبان مزدی شان همچنان  با بی‌توجه‌ای کارفرما روبرو شده است اعتراض امروز را تشدید کرده اند.

به گفته وی تشدید اعتراضات کارگری در حالی ادامه دارد که طی  چند روزی که اجتماع کارگران مجتمع نی شکر هفت تپه از سر گرفته شده هیچ مقام دولتی پی گیری مطالباتمان نبوده است.

این کارگر معترض مجتمع نی شکر هفت تپه در ادامه سخنان خود با بیان اینکه کارگران در اجتماع امروز خود همچنین خواستار تغییر برخی عوامل مدیریت خصوصی کارخانه هستند، افزود: اگر دست‌کم پاداش وبهربرداری   سال‌های 94 و 95 به  همراه حقوق کامل آذر ماه آنها پرداخت شود، دلیلی برای استمرار این اعتراض صنفی وجود ندارد.

در عین حال بیش از 250 نفر از کارگران  بازنشسته این مجتمع که هنوز نتوانسته‌اند مطالبات بازنشستگی خود را از کارفرما دریافت کنند در این اجتماع چند روزه همکران خود را همراهی می کنند.

همچنین پرداخت نشدن حق بیمه دوران بیکاری کارگران نی‌بر که در فاصله سالهای 68 تا 92 مشغول کار بوده‌اند  از دیگر خواسته های این گروه از کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه است.

آنان در خاتمه تصریح کردند ؛ پایان هفته جاری کارفرما باید حدود 12  میلیارد تومان برای  فاصله بیمه دوران بیکاری کارگران نی بر  و8 میلیارد تومان بابت سنوات کارگران بازنشسته پرداخت کند.

39

38

اینرا هم بخوانید

طی دو سال ٨ میلیون نفر به تعداد فقرای کشور اضافه شده است!

روزنامه حکومتی اعتماد:طی دو سال هشت میلیون فقیر به تعداد فقرای کشور اضافه شده است! …