اعلام حمایت زندانیان سیاسی گوهردشت کرج از اعتراضات مردمی و ادامه اعتراض ِ اعتصابی در زندان!

عدم توجه و رسیدگی به خواسته های قانونی و برحق مردم که اخیرا موجب اعتراضات سراسری قرار گرفته و به تبع آن ربط این اعتراضات از طرف رژیم به اپوزسیون های خارج از کشور و دول بیگانه برای سرکوبی هر چه شدید تر آن ظاهرا از سیاست های بارز و تغییر ناپذیر رژیم جمهوری اسلامی ایران است که در تمامی ارگان های آن ساری و جاری میباشد.بیش از 5 ماه است که ما زندانیان سیاسی بند 4 سالن 10 زندان رجایی شهر کرج که همگی قربانی سیستم غیر قانونی قوه قضاییه رژیم میباشیم توسط عوامل مدیریتی زندان به گروگان گرفته شده ایم و به خاطر عدم وجود مرکز تظلم خواهی در کشور برای پیگیری خواسته های طبیعی و به حق خود که عبارتند از 1- عدم برخورداری از تلفن جهت ارتباط با خانواده ها 2- بی کیفیت بودن غذای زندان 3- نبود سیستم گرمایشی و تهویه هوا 4- عدم برخورداری از تغدیه سالم، روزنامه، باشگاه ورزشی 5- عدم رسیدگی به بیماران و عدم اعزام به موقع آنها به مراکز درمانی 6- عدم برخورداری از هواخوری در طول روز و غیره به انواع اعتراضات مرسوم دست زدیم که متاسفانه در وضعیت وخیم کنونی خویش هیچ بهبودی حاصل نشده است.اکنون که بیش از ده روز است در قبال رفتارهای غیر انسانی و عدم توجه مسوولین زندان به خواسته های به حق، دست به اعتصاب دسته جمعی زده و از پذیرش جیره ی غذای زندان ( صبحانه، نهار، شام) خودداری نموده ایم متاسفانه مسوولین قوه قضاییه و سازمان زندان ها تا به امروز هیچ توجهی به مطالبات ما نکرده اند. بدینوسیله به تمامی مجامع و نهاد های حقوق بشری و رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری داخلی و خارجی و افکار عمومی اعلام میداریم که همچنان به روش های اعتراض خود تا برآورده شدن خواسته های قانونی خویش ادامه خواهیم داد.ما زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج- گوهر دشت- ضمن محکوم کردن سرکوبی مردم ایران توسط رژیم، از مطالبات به حق آنها حمایت میکنیم و از مردم شریف ایران که بر اثر بار سنگین گرانی، بیکاری، اعتیاد و غیره کمرشان خم شده میخواهیم همچنان برخواسته های به حق خودشان پافشاری کنند.
زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج-13دیماە ٩٦

اینرا هم بخوانید

Hollow operation, Hollow regime- Bahram Soroush

April 15, 2024 The Islamic Republic’s drone and missile attack on Israel was not a …