همبستگی کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری با کارگران و..

این قطعنامه روز جمعه توسط نمایندگان کنفدراسیون که نماینده بیش از ۲۰۷ میلیون کارگر از ۱۶۳ کشور هستند، به تصویب رسیده است.

رادیو آمریکا:کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در همبستگی با کارگران و دانشجویان در ایران یک قطعنامه فوری صادر کرد.

همزمان با اعتراضات کارگری و دانشجویی در ایران، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری در چهارمین کنگره خود که روز جمعه ۱۶ آذرماه برگزار شده است، همبستگی خود را با اعتراضات کارگری و دانشجویی اعلام کردند.

این کنفدراسیون در کنگره اخیر با صدور پنج قطعنامه فوری از جمله قطعنامه‌ای با عنوان «همبستگی با اعتراضات کارگری و دانشجویی در ایران» اعلام کرد: «کنفدراسیون بین المللی کارگری، صلح، دموکراسی و حقوق کارگران را به رسمیت می شناسد.» این بیانیه می گوید: «ما باید از حقوق کارگران و دیگر حقوق بشر دفاع کنیم و یک قرارداد اجتماعی جدید را درخواست کنیم.»

این قطعنامه روز جمعه توسط نمایندگان کنفدراسیون که نماینده بیش از ۲۰۷ میلیون کارگر از ۱۶۳ کشور هستند، به تصویب رسیده است.

همچنین سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نیز بعد از تصویب این قطعنامه روز جمعه اعلام کردند که در کنار سایر تشکل‌های کارگری در ایران و جهان ضمن حمایت از مطالبات و اعتراضات کارگران هفت تپه و فولاد اهواز خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان هستند.

 

 

اینرا هم بخوانید

آکسفام: جمعیت یک درصدی ثروتمندترین افراد جهان طی یک دهه ۴۲ تریلیون دلار اندوخته‌اند

سازمان امدادرسانی آکسفام در آستانه اجلاس گروه ۲۰ در برزیل که یکی از موضوعات اصلی …