افزایش٥٢ واحدی شاخص فلاکت در پائیز امسال در٢٥ استان

اکو ایران: رکورد شاخص فلاکت در پاییز 1402 در سطح کشور برابر با 52 واحد بوده است. بیشترین در استان لرستان به ثبت رسیده و کمترین سطح آن نیز در استان تهران. همچنین بررسی‌ها حاکی از تشدید شاخص فلاکت در یک سال گذشته در مناطق شهری 25 استان کشور است.

 بررسی‌ها نشان می‌دهد از پاییز سال 1401 تا پاییز امسال شاخص فلاکت در مناطق شهری 25 استان کشور افزایش یافته است که در صدر آن‌ها شهرهای سیستان و بلوچستان بوده‌اند.

 در پاییز 1402 شاخص فلاکت در سطح کشور برابر با 52 واحد بوده است. اما مقدار این شاخص در سطح استان‌های کشور متفاوت است. علاوه بر تفاوت استانی، ساختار شهری و روستایی مناطق نیز اقتصاد آن‌ها را متمایز و بنابراین شاخص فلاکت را متفاوت خواهد کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در پاییز امسال سطح فلاکت در مناطق شهری برابر با 52.3 و در روستاها برابر با 51.7 واحد بوده است. این یعنی ساکنان شهرهای کشور نسبت به روستانشین‌ها 0.6 واحد فلاکت بیشتری را تجربه کرده‌اند.

شهرهای استان لرستان در صدر فلاکت شهری در ایران

 در پاییز 1402 عدد شاخص فلاکت در سطح مناطق شهری کشور برابر با 52.3 واحد ثبت شده است. در این میان بیشترین میزان فلاکت در شهرهای استان لرستان وجود داشته است. در این استان شاخص فلاکت برابر با 64.2 واحد بوده که از مجموع تورم سالانه برابر با 50 درصد در پایان پاییز و نرخ بیکاری برابر با 14.2 درصد حاصل شده است. نرخ بیکاری بالای این استان را می‌توان علت رکوردزنی آن در سطح استان‌ها دانست. در پاییز 1402 لرستان دومین استان کشور با بیشترین نرخ بیکاری بوده است. چهار محال و بختیاری، یزد و سیستان و بلوچستان دیگر استان‌ها با بیشترین سطح فلاکت در شهرهایشان بوده‌اند.

 از سوی دیگر کمترین سطح فلاکت نیز در شهرهای استان تهران وجود داشته است. در این مناطق نرخ تورم سالانه برابر با 39.2 درصد و نرخ بیکاری برابر با 5.4 درصد بوده و در نتیجه نرخ فلاکت برابر با 44.5 واحد بوده است. اما بررسی تغییرات شاخص فلاکت در سطح روستاهای کشور حاکی از افزایش سطح فلاکت در مناطق شهری 26 استان کشور در طی یک سال اخیر است.

تشدید فلاکت شهری در 25 استان کشور

 بررسی‌ها نشان می‌دهد از پاییز سال 1401 تا پاییز امسال شاخص فلاکت در مناطق شهری 25 استان کشور افزایش یافته است که در صدر آن‌ها شهرهای سیستان و بلوچستان بوده‌اند. میانگین شاخص فلاکت در شهرهای این استان از 53.36 واحد در سال گذشته به 61.96 واحد در سال جاری رسیده و بنابراین 8.60 واحد افزایش یافته است. شهرهای خراسان رضوی نیز دست کمی نداشته و در این مدت سطح فلاکت شهرهایشان 8.54 واحد افزایش یافته است. فارس و چهارمحال و بختیاری نیز در رده‌های بعدی بیشترین رشد سطح فلاکت در این یک سال قرار گرفته‌اند.

 مقایسه جداگانه آمار تورم و بیکاری با سال گذشته روشن می‌کند که علت تشدید فلاکت در 25 استان کشور از جانب رشد تورم در این یک سال بوده است. با این حال در 6 استان نیز سطح فلاکت کاهش یافته که در این میان بیشترین کاهش مربوط به استان ایلام برابر با 2.68 واحد بوده است. در این استان شاخص فلاکت از 54.54 واحد به 51.86 واحد رسیده است.

برای محاسبه دو شاخص بیکاری و تورم را در یک شاخص تجمیع کرده است و به آن شاخص فلاکت گفته می‌شود

اینرا هم بخوانید

طی دو سال ٨ میلیون نفر به تعداد فقرای کشور اضافه شده است!

روزنامه حکومتی اعتماد:طی دو سال هشت میلیون فقیر به تعداد فقرای کشور اضافه شده است! …