افزایش نرخ بلیت و کرایهٔ وسائل حمل ‌و نقل عمومی در تهران

رسانه های حکومتی ار تصویب لایحهٔ افزایش نرخ بلیت و کرایهٔ وسائل حمل ‌و نقل عمومی در تهران خبر دادند. جعفر تشکری هاشمی، عضو شورای شهر تهران گفته که نرخ ورودی مترو تهران «۱۶ درصد» و «به طور میانگین قیمت تمام شده در اتوبوس تندرو ۲۱ درصد و اتوبوس عادی ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد خواهند داشت». قیمت بلیت تک سفر مترو تهران که اکنون سه‌هزار و ۳۰۰ تومان است در سال آینده چهارهزار و ۳۰۰ تومان خواهد شد.بر اساسا ازمصوبه «۴۵ درصد رشد برای نرخ کرایهٔ تاکسی‌ها در نظر گرفته شده است.»

اینرا هم بخوانید

سازمان ملل: نزدیک به یازده میلیون افغان در داخل و بیرون از افغانستان آواره هستند

تعدادی از مهاجرین افغان که از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده اند کمشنری عالی …