امروز مقابل مجلس اسلامی; گوشه ای از اعتراض باشکوه ٩٩ درصدی های جامعه علیه فقر، بی تامینی

صحنه با شکوهی از اعتراض در مقابل مجلس
شعارهای امروز مقابل مجلس:
کارگر، معلم، اتحاد، اتحاد
وزیر کارفرمایی، خجالت، خجالت
یک خواست فوری ما، افزایش دستمزدها
یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه
معیشت، منزلت، حق مسلم ماست
وعده های پوشالی دیگر اثر ندارد
اتحاد، مبارزه پیروزی
حق ما را پس بدین، ما را به هم پاس ندید
سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن
بگو پاداش ما کو

در این روز تجمع کنندگان سرود همبستگی زیر بار ستم نمیکنیم را سر دادند. همان سرودی که کارگران هپکو با راهپیمایی پرشورشان در مرکز اراک آنرا خواندند.
ساعت ده صبح امروز سوم اسفند اجتماعی بنا بر قرار قبلی اجتماع سراسری معلمان بازنشسته که از شهرهای مختلف نیز به تهران آمده بودند، بر پا شد. معلمان با شعار یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه، مشکل خود را اعلام داشتند. معلمان بازنشسته قبلا نیز تجمعات با شکوهی در مقابل مجلس داشته و پیگیر خواستهایشان شده اند. معلمان بازنشسته در تجمعات قبلی خود با شعارهایی چون خط فقر ٤ میلیون، حقوق ما یک میلیون، بیمه کارآمد، درمان رایگان است را فریاد زدند و با خواست پایان دادن به امنیتی کردن آموزش و پرورش و آزادی اسماعیل عبدی دبیر کانون صفنی معلمان که با ٦ سال حبس در زندان است، و لغو پرونده های امنیتی تشکیل شده برای معلمان معترض چون محمود بهشتی، علی اکبر باغانی، و همه فعالین اجتماعی تجمع کردند و اولتیماتوم داده بودند که اگر جواب نگیرند دوباره بازخواهند گشت.
صبح امروز سوم اسفند جمعی از کارگران در اعتراض به روند تعیین حداقل دستمزد سال ٩٦ خواهان افزایش حداقل مزد بر اساس سبد هزینه شدند. کارگران با پلاکاردهایی که بر روی آن نوشته شده بود، سبد هزینه بالای ٤ میلیون، حداقل دستمزد ٨٢٠ هزار اعتراض خود را به دستمزدهای چند بار زیر خط اعلام داشتند. کارگران خواستار افزایش فوری دستمزدها در قدم بالای خط فقر هستند. این تجمع با ابتکار اتحادیه آزاد کارگران ایران بر پا شد.
صبح روز سوم اسفند بیش از پانصد نفر از کارکنان شرکتی مخابرات سراسر کشور در ادامه تجمعات قبلی خود برای پیگیری خواستهایشان به تهران آمدند و مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.این کارگران به مبالغ پرداختی در چارچوب قراردادها و تفاوت پرداخت با پرسنل رسمی اعتراض دارند.
بدین ترتیب از صبح امروز مقابل مجلس شورای اسلامی به صحنه باشکوهی از اعتراض معلمان بازنشسته، کارگران با خواست افزایش دستمزدها، کارگران بخش خصوصی مخابرات، پرستاران و دیگر مزدبگیران تبدیل شده است که خواهان رسیدگی به مصائب و مشکلاتشان بودند. شعار معلم، کارگر، اتحاد، اتحاد، صحنه پرشوری از اعتراض به وجود آورده بود. در این حرکت اعتراضی شعارهای چون خط فقر ٤ میلیون، حقوق ما یک میلیون، یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه، یک درصد تامین، تامین، ٩٩ درصد، گرسنه، گرسنه، ما کار میکنیم، زندگی کنیم، زندگی نمیکنیم که برده کارفرمایان و دولت باشیم، زنجیر محکمی بود که اعتراضات را به هم وصل میکرد. امروز گوشه ای از اعتراض ٩٩ درصدی های جامعه علیه فقر، بی تامینی و برای داشتن یک زندگی بهتر بود.
شهلا دانشفر

اینرا هم بخوانید

افزایش دستمزد یا حمله معیشتی گفتگو با شهلا دانشفر در برنامه خط رفاه در تلویزیون کانال جدید

کارگر کمونیست ۸۲۴ حسن صالحی: در برنامه این هفته در مورد تعیین میزان حداقل دستمزد …