انتشار اولین گزارش دولت ترامپ در مورد عملکرد ایران در اجرای برجام

رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا می گوید ایران به توافق هسته ای عمل کرده است. این اولین بار از زمان روی کار آمدن دولت جدید آمریکاست که یک مقام ارشد آمریکا، رسما عملکرد هسته ای ایران را تایید می کند. همزمان، وزیر دارایی آمریکا گفته تحریم های غیرهسته ای ایران را افزایش خواهد داد. لینک بی بی سی

http://www.bbc.com/persian/iran-39645483

اینرا هم بخوانید

تشکیل پرونده جدید علیه مریم اکبری منفرد برای توقیف اموال وی

وکیل مریم اکبری منفرد، زندانی از تشکیل پرونده جدید علیه موکل خود با درخواست ستاد …