انتقاد کارگران ارکان ثالث پالایشگاه آبادان از اجرای سلیقه‌ای بخشنامه پاداش فرزندآوری

جمعی از کارگران ارکان ثالث پالایشگاه آبادان از سیاستِ متفاوتِ پالایشگاه آبادان در اجرایِ بخشنامه پاداش فرزندآوری کارکنان انتقاد کردند.

ایلنا:جمعی از کارگران ارکان ثالث پالایشگاه آبادان می گویند: درحالیکه وزارت نفت طبق بخشنامه‌ای، همه شرکت‌های نفتی را ملزم به اجرای بخشنامه‌ی پاداش فرزندآوری کرده است، پالایشگاه آبادان کارگران پیمانکاری را از این مصوبه تا حد زیادی معاف کرده و آن‌ را فقط برای کارگران و کارکنان رسمی خود درست اجرا می‌کند.

این کارگران می‌گویند: وقتی هیئت وزیران و وزارت نفت در راستای سیاست جوان کردن جمعیت کشور چنین بخشنامه‌ای صادره کرده چرا پالایشگاه آبادان سلیقه‌ای عمل می‌کند؟

کارگران ارکان ثالث پالایشگاه آبادان گفتند: طبق این بخشنامه به کلیه کارگران و کارکنانی که فرزندان آن‌ها بعد از آبانماه ۱۴۰۰ به دنیا آمده‌اند بر اساس ترتیب فرزندان مبلغی به صورت پلکانی به عنوان پاداش تعلق می گیرد اما متاسفانه در پالایشگاه آبادان این بخشنامه فقط در حق کارگران و کارکنان رسمی رعایت می‌شود و برای کارگران ارکان ثالث ناقص و با مبلغی ناچیز بدون در نظر گرفتن تعداد فرزندان انجام می‌شود.

کارگران پیمانکاری ارکان ثالث با طرح این سوال که آیا فرزندان ما کارگران پیمانکاری که بعد از آبانماه ۱۴۰۰ به دنیا آمده‌اند سهمی در جوانی جمعیت کشور ندارند؟ در پایان گفتند: رفتار سلیقه‌‎ای پالایشگاه آبادان مشکلاتی برای این کارگران ایجاد و آن‌ها را در انجام کار شخصی و اداری دچار سردرگمی کرده است.

اینرا هم بخوانید

پاسخ مردم  به جنگ ایران و اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی است

اطلاعیه شماره یک  در مورد جنگ ایران  و اسرائیل:پاسخ مردم  به جنگ ایران و اسرائیل …