انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه: تا آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی مبارزات خود را ادامه دهیم!

کارگران هفت تپه بیست و هشت روز متوالی در شرایط متفاوت آب و هوائی و در بدترین شرایط معیشتی و بی پولی، قهرمانانه جنگیدند و استقامت و رزمندگیشان باعث ایجاد تحولی جدید و اساسی در جامعه شد. حمایت ها و تجمعات حمایتی از طرف همه بخشهای معترض وسیعا به راه افتاد و ضمن تأکید بر تحقق مطالبات معیشتی و اقتصادی کارگران هفت تپه، یکی از خواستهای کلیدی آنان یعنی تشکیل شوراهای کارگری و مردمی به شعار اصلی تجمع کنندگان (نان، کار، آزادی، اداره شورائی) در حمایت از کارگران هفت تپه و فولاد اهواز تبدیل شد. در سطح بین المللی نیز دهها تشکل و نهاد کارگری و دانشجوئی به حمایت از کارگران هفت تپه برخاستند.


روز گذشته عوامل کارفرما و حکومتی با همدستی برخی از نمایندگان سازشکار با توسل به انواع ترفندهای تهدیدآمیزانه و فریبکارانه توانستند سوت از سرگیری فعالیت کارخانه را به صدا در آورند.
یقینا اکثریت کارگرانی که طی بیست و هشت روز گذشته در میدان مبارزه برای تحقق مطالبات خود و در رأس آنها آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی فداکارانه ایستادگی و مقاومت کرده اند، همراه و همسو با اعتصاب شکنان نبوده اند و حتی اگر به اجبار هم در شرکت حضور یابند، اعتصاب خود را پایان یافته تلقی نمی کنند و مترصد مجالی هستند تا دوباره به خیابان بیایند و قدرتمندتر از پیش تا تحقق همه خواستهایشان از جمله آزادی بازداشت شدگان مبارزاتشان را ادامه دهند.


اکثریت کارگران هفت تپه که اعتصاب خود را پایان یافته تلقی نمی کنند باید سریعا مجمع عمومی خود را تشکیل دهند و نمایندگان سازشکار، فرصت طلب و اعتصاب شکن را عزل کنند و افراد قابل اعتماد خود را به عنوان نمایندگان خود جایگزین نمایند.
همین الان کارگران فولاد اهواز در خیابانهای شهر در حال تظاهرات و سر دادن شعار «کارگر زندانی آزاد باید گردد» هستند و همچنین روز گذشته دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در تجمع خود در حمایت از کارگران هفت تپه و فولاد اهواز اعلام کردند «تا آزادی اسماعیل بخشی» اعتصاب ادامه دارد. بنابراین مبارزه و اعتراض حول مطالبات کارگران هفت تپه همچنان بر دوام است و کارگران هفت تپه باید هر چه سریعتر با اتکا به این همبستگی داخلی و بین المللی اعتصاب خود را از سر بگیرند و همه تشکلها، کارگران، معلمان، دانشجویان و زنان آزادیخواه و برابری طلب باید با تمام توان از کارگران هفت تپه تا رسیدن به همه خواستهایشان از جمله آزادی بازداشت شدگان حمایت کرده و در کنارشان قرار گیرند.
زنده باد کارگران هفت تپه
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 13/9/1397
www.anjomanbfk.blogfa.com

اینرا هم بخوانید

تشکل انقلاب زنانه؛ علیه صدور حکم اعدام پخشان عزیزی و تمامی احکام شنیع اعدام باید دست به اعتراض و اعتصاب بزنیم!

پخشان عزیزی، روزنامه نگار، فارغ التحصیل رشته مددکاری دانشگاه علامه تهران، و زندانی سیاسی زن …