انجمن مارکس سوئد برگزار می‌کند ! حزب و انقلاب .ارائه دهنده : حمید تقوائی

انجمن مارکس سوئد برگزار می‌کند !
حزب و انقلاب
بحثی در مورد ملزومات تامین رهبری کمونیستی در جنبش انقلابی جاری در ایران
ارائه دهنده : حمید تقوائی
محل: استکهلم 
جمعه ۱۶ فوریه ساعت ۱۹
آدرس را در پوستر ملاحظه میکنید

اینرا هم بخوانید

گشت ارشاد مدیران،٩٠ مدیر را برکنار کرده است

حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیسی درباره این‌که آیا کار گشت ارشاد مدیران ادامه …