انفجار بیروت؛ ‘300 هزار نفر بی‌خانمان’ شده‌اند

انفجار حدود ۳۰۰ هزار نفر را بی‌خانمان کرده است.به گفته رئیس‌جمهور لبنان ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم بدون رعایت نکات ایمنی در این انبار نگهداری می‌شده است

اینرا هم بخوانید

شکایت سه نهاد حقوق بشری به سازمان ملل در پی ادامه بازداشت توماج صالحی

سه سازمان حقوق بشری به دلیل ادامه بازداشت و شکنجه توماج صالحی، خواننده معترض رپ، …