انقلاب و شکاف در نیروی سرکوب – اصغر کریمی

مندرج در ژورنال شماره ۵۲۷ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

یک خاصیت همه انقلابات ایجاد تزلزل و شکاف در نیروی سرکوب است. انقلاب تا همینجا تاثیرات مخربی! بر کل نیروهای رژیم ایجاد کرده است. به جرات میتوان گفت که اکثریت بالایی از رده‌های پایین همه ارگانهای سرکوب اعتقادی به نظام ندارند و از همه چیز ناراضی‌اند. اینرا فقط ما در حزب کمونیست کارگری نمیگوییم. اینرا بالاترین فرماندهان سپاه در نشست با خامنه‌ای گفتند و دل آقا را خالی کردند.

فرماندهی گفت: نیروهای او حاضر نیستند گلوله ۱۵۰ هزار تومانی صرف کارگری بکنند که با روزی ۵۰ هزار تومان سر کار میرود. فرمانده خوزستان گفت “نیروهای ما در آبادان میگویند روبروی مردمی كه از جنس خودشان هستند و فقر و تنگدستی و جنگ‌زدگی را بعد از گذشت سالیان حس میكنند نخواهند رفت. میگویند هیچ نیرویی حق ندارد بر روی دختران این سرزمین اسلحه بكشد”. تعدادی از فرماندهان از حقوق زیر خط فقر نیروهایشان گفتند. فرمانده‌ای از ریزش ۱۲ تا ۶۸ درصدی گفت. یکی دیگر گفت که تعدادی از نیروهایش دم زندان منتظرند فرزندانشان، که در تجمعات اعتراضی دستگیرشده‌اند، آزاد شوند و یکی دیگر گفت که نیروی تحت فرمانش دست به اقدامات خودسر یعنی اقدام به آتش توپخانه بطرف بیت رهبری کرده بودند. دیگری از ساعت چند میلیاردی پسر شمخانی گفت و شمخانی هم تهدید کرد که مدرک داریم که هزینه ماهانه فرزندان برخی فرماندهان بیش از یک میلیارد تومان است.

یکی از فرماندهان جمعبندی جالبی کرد: “نیرویی كه امروز صبح روبروی مردم ایستاده بعدازظهر و عصر خود را در میان معترضین سپری میكند كه بسیار پرونده‌های اینگونه گزارش شده است و بعد شب در منزل خود كنار همان افرادی از خانواده است كه وسط خیابان بوده‌اند. در یك روز ما هفده نیرو داشتیم كه سرتیم بودند و تلفن كردند و استعلاجی رد كردند”.

سایر فرماندهان هم گزارشات مشابه و ناامیدکننده‌ای! از جمله بی‌اعتقادی به نظام و اسلام و دین، دادند، بطوریکه اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس گفت: “صحبتهای آقایان را كه من شنیدم احساس كردم به واقع علی تنهاست”.

این وضع نیروهای سرکوب حکومت است. میتوان تصور کرد که نیروی سرکوبی که زیر خط فقر قرار دارد و پسر و دختر و همسرش هم در جامعه‌ای زندگی میکنند که همه از نیروی سرکوب اظهار تنفر میکنند، در چه فضایی زندگی میکند. انقلاب تاثیرات عمیقی روی نیروی سرکوب گذاشته و آنها را حالی کرده است که این رژیم رفتنی است. اما تنها با پیشروی انقلاب است که بدنه سرکوب از صف سرکوب جدا میشود و به صف مردم میپیوندد.

سردبیر این شماره: کیوان جاوید

*سایت ژورنال را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار یادداشتهای ژورنال بکوشید journalfarsi.com

اینرا هم بخوانید

جشن فارغ‌التحصیلی دخترانی بوشهری و دردسر حکومت – اصغر کریمی

مندرج در ژورنال شماره ۶۹۹ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …