اکس مسلم: برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی

https://www.youtube.com/watch?v=dGhjhKmN_i8&t=18s&ab_channel=KanalJadidTV

اینرا هم بخوانید

نیم‌نگاه: دوره پسا انتخابات و چشم انداز انقلاب زن زندگی آزادی