بازداشت بيش از 160نفر در اعتراضات اهواز

العربیه:منابع فعالان حقوق بشری در اهواز روز پنجشنبه 5 آوریل 2018 از افزایش عدد بازداشتگان اعتراض اخیر شهر اهواز و دیگر شهرهای عرب‌نشین در جنوب غرب ایران خبر دادند.

طبق این منابع با گسترش دامنه اعتراضات مردم عرب اهوازی به شهرها و روستاها، مسئولان امنیتی نيروهاى نظامى و انتظامى و گارد ويژه‌ای را از ديگر استان‌ها به شهرهاى عرب نشين این استان گسیل کردند.

این نیروها با برپایی پایگاه‌های بازرسی در درهای ورودى شهرهای عرب نشین آمد و رفت افراد را به شدت تحت کنترل دارند.

طبق این گزارش در داخل شهرها نيز در خيابان‌هاى اصلى و چهارراه ها و حتى داخل بازارها تعداد زيادى از موتورسواران امنیتی و نیروهای ضد شورش جهت ایجاد ترس و رعب بین مردم و جلوگيرى از تظاهرات مسالمت آميز آنها، اقدام به رژه مى كنند.

نیروهای انتظامی اقدام به انتشار ده‌ها كليپ در فضاى مجازى از رژه نيروهای انتظامی در شهرهای آبادان، اهواز و حميديه و ديگر شهرها کردند.

فعالان حقوق بشری می گویند طی اعتراضات 11 روزه که از 7 فروردين آغاز و تا كنون ادامه دارد، بيش از 160 نَفَر از تظاهر كنندگان در شهرهاى اهواز، معشور، حميديه، خرمشهر«محمره»، آبادان«عبادان» و ملاشيه در جنوب غرب شهر اهواز و عين 2 در غرب اهواز توسط نيروهاى اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه بازداشت شدند.

بعضى از گزارش‌ها حاكى از آنست كه تعداد بازداشت شدگان بيشتر از اين عدد است و در بين آنها تعدادى زن و حدود 20 تن زير 18 سال مى باشند كه به بازداشتگاه‌هاى اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه منتقل شدند.

لیست ذیل که توسط فعالان حقوق بشر منتشر شده است هويت برخی از بازداشت شدگان را مشخص کرده است:

شهر اهواز

خديجه نيسى از اهالى شعيبيه در بازار مركزى اهواز در 9 فروردين بازداشت شد.
عائشه نيسى 19 ساله از اهالى شعيبيه در بازار مركزى اهواز در 9 فروردين بازداشت شد
محمود بيت سياح از اهالي آخر اسفالت در 9 فروردين در بازار مركزى اهواز بازداشت شد
خالد مهاوى از كوى اخر اسفالت در بازار مركزى اهواز 9 فروردين بازداشت شد
منصور تميمى از اهالى كوى سياحى 10 فروردين در كوى كيانپارس بازداشت شد
وسام سوارى 19 ساله از اهالى سپيدار 10 فروردين بازداشت شد
شهاب نعامى،از اهالى زويه،بازداشت 10 فروردين
حسن كنانى از اهالى زويه، بازداشت 10 فروردين
علی خسرجی 23 ساله،10 فروردين در بازار عبدالحميد اهواز بازداشت شد
عدنان بيانات سكينى 37 ساله از اهالى كوى علوى،بازداشت در 12 فروردين
جمعه سوارى 32 ساله از اهالى كوى علوى،بازداشت در 12 فروردين
سورى ثعالبى(سوارى) 47 ساله از اهالى كوى علوى، بازداشت در 12 فروردين
كاظم طرفى 40 ساله، از اهالى كوى گلستان، بازداشت در 12 فروردين

شهرک كوت عبدالله:

عدنان خسرجى در 10 فروردين بازداشت شد
سعد نواصرى در 10 فروردين بازداشت شد
محمد حزبيان 36ساله در 10 فروردين بازداشت شد
محمد جليل كنون در 10 فروردين بازداشت شد
اسد نواصرى 9 فروردين بازداشت شد
سجاد جامعى 25 ساله 12 فروردين بازداشت شد
محمد فتلاوى 27 ساله،12 فروردين

آبادان(عبادان):

صلاح بغلانى از اهالى كوى سليچ در 11 فروردين بازداشت شد
على بغلانى از اهالى كوى سليچ،در 11 فروردين بازداشت شدند
على جنادله 22 ساله از اهالى كوى بورده در 10 فروردين بازداشت شد

معشور (ماهشهر): 11 و 12 فروردين

فواد حرداني
فاضل البوصبیح
حسین البوصبیح
ابراهیم آل بوعلي
فاضل عوادي
محمد البوغبیش (البوبدر)
ستار آل بوصبیح
پیروز آل بوصبیح
حمید البوغبیش (زبیدي)
رضا البوغبیش
مهدي آلبوغبيش

شهر حميديه:

شاعر سلمان عبیات از اهالی شهر حمیديه در روزهاى اول اعتراضات به گفته فعالان حقوق بشری، سعد نواصرى ، محمد جليل و اسد نواصرى، از كوت عبدالله در اثر هجوم نيروهاى انتظامى در تظاهرات كوت عبدالله مجروح شدند.

اینرا هم بخوانید

احمدرضا جلالی از زندان اوین به نخست‌وزیر سوئد: مرا با خطر اعدام، بی‌پناه رها کردید

مکالمه تلفنی ضبط شده احمدرضا جلالی زندانی ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام که از داخل زندان …