طبق این گزارش نيروهاى امنيتى ایران بامداد روز جمعه با استفاده از گاز اشک‌آور و اسلحه گرم، به تظاهرات مسالمت‌آميز شهروندان عرب در شهر اهواز حمله کردند. طبق این گزارش شمارى از معترضان زخمی شدند.

روز گذشته نیز در خیابان نادری مركز شهر اهواز تظاهراتی مسالمت‌آميز برگزار شد اما به دنبال دخالت نيروى انتظامى به خشونت كشيده شد.

در ماهشهر «معشور» نیز گزارش‌ها حاكى از آن است که در تظاهرات امروز بر اثر پرتاپ گاز اشک‌آور به سوی تظاهرکنندگان شماری از آنان دچار مشکل تنفسی شده به بیمارستان منتقل شدند. در شهر کوت عبددالله در غرب اهواز نیز ده‌ها نفر بازداشت شدند.

به گزارش فعالان حقوق بشری تعداد بازداشت‌شدگان تا كنون به 40 نَفَر رسيده است.

طبق این گزارش “خالد مهاوى”، “محمود بيت سياح” از كوى آخر اسفالت، بازداشت شدند. همچنین نام دو زن به نام‌های عائشه نیسی و خدیجه نیسی نیز در میان بازداشت‌شدگان دیده می‌شود. سعد نواصرى ، محمد جليل و اسد نواصرى، از كوت عبدالله كه در اثر هجوم امروز نيروهاى انتظامى مجروح شدند.