بازنشستگان از سراسر کشور ۳۱ مرداد، ۱۰ صبح، مقابل مجلس شورای اسلامی!

فراخوان به تجمع سراسری بازنشستگان روز ۳۱ مرداد اولین فراخوان سراسری آنها در سال جدید است. ششماه قبل در اسفند سال ٩۵ ده هزار نفر از بازنشستگان در مقابل مجلس تجمع کردند و با شعارهای “یه اختلاش کم بشه مشکل ما حل میشه”، “خط فقر ۴ میلیون حقوق ما یک میلیون”، “معلم، بازنشسته، کارگر اتحاد اتحادٰ”، “معیشت منزلت حق مسلم ماست”، “بیمه کارآمد، درمان رایگان است” به زندگی زیر خط فقر و بیحقوقی و شرایط غیر انسانی که بر آنها حاکم شده اعتراض کردند.

 حزب کمونیست کارگری حمایت قاطع خود را از فراخوان بازنشستگان و خواست های بحق آنها برای حقوق بالای خط فقر، درمان رایگان، آزادی اعتراض و تشکل، آزادی کارگران و معلمان زندانی از جمله اسماعیل عبدی و پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات اعلام میکند. خواست های بازنشستگان خواست های اکثریت عظیم مردم است. جا دارد که کارگران و معلمان و خانواده هایشان، زنان و دانشجویان فعالانه در تجمع بازنشستگان شرکت کنند و به هر طریق ممکن با آنها اعلام همبستگی کنند. روز ۳۱ مرداد فرصتی است که صف عظیمی از مردم به میدان بیایند و این روز را به روز باشکوهی در مبارزه برای رفاه و آزادی و عدالت تبدیل کنند.

 حزب کمونیست کارگری ایران

۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۴ اوت ۲۰۱۷

اینرا هم بخوانید

Hollow operation, Hollow regime- Bahram Soroush

April 15, 2024 The Islamic Republic’s drone and missile attack on Israel was not a …