کمیته بین المللی علیه اعدام: باز هم حکم اعدام به دلیل “توهین به مقدسات”

بنا به گزارشات منتشر شده شهریار بیات، زندانی عقیدتی ۶۴ ساله و یکی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های ۱۴۰۱، با حکم دادگاه کیفری تهران به اتهام “سب النبی” به اعدام محکوم شد. دادگاه در حکم صادر شده پست‌های منتسب به او در فضای مجازی را به‌عنوان مصداق اتهام قرار داده است. حکم اعدام شهریار بیات در حالی صادر می شود که وی قبلا بابت اتهام “سب النبی” به دلیل عدم وجود شواهد کافی تبرئه شده بود. در ادامه و با اعتراض دادستان شهریار پرونده این شهروند معترض بار دیگر در دادگاه کیفری رسیدگی و حکم اعدام برای او صادر شد. وی در پرونده دیگری به دلیل مشارکت در انقلاب “زن زندگی آزادی” در سال ۱۴۰۱ مجموعا به ۱۸ سال حبس محکوم شده است.

صرف نظر از اینکه اتهامات نسبت داده شده به شهریار بیات چقدر صحت داشته باشد ما معتقدیم که هیچ فردی نباید به دلیل انتقاد از مذهب دستگیر و بازداشت شود چه رسد به اینکه حکم اعدام برای وی صادر گردد. جمهوری اسلامی می خواهد با زور و اعدام از آزاد اندیشی و رویگردانی مردم از مذهب جلوگیری کند. از آخرین موارد اعدام ها تحت عنوان ” توهین به مقدسات و سب النبی” یوسف مهراد و صدرالله فاضلی‌زارع هستند که در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در اراک به دار آویخته شدند.

کمیته بین المللی علیه اعدام حکم اعدام شهریار بیات را به شدت محکوم می کند و خواهان لغو فوری آن است. ما همه مردم آزادیخواه و مخالفین اعدام را به اعتراض علیه این حکم فرا میخوانیم. شهریار بیات نباید اعدام شود. انتقاد از مذهب حق پایه ای هم شهروندان است.

کمیته بین المللی علیه اعدام

۱۳ فروردین ۱۴۰۳- ا آوریل ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

تجمع اعتراضی  کارگران رسمی شرکت فلات قاره در لاوان  و اعتصاب عمومی مردم مریوان در اعتراض به قتل کولبران

۳۱ فروردین: تجمع اعتراضی  کارگران رسمی شرکت فلات قاره در لاوان  و اعتصاب عمومی مردم …