باز گرداندن مجدد رضا شهابی به زندان محکوم است, رضا شهابی باید فورا آزاد شود!

به گزارش منتشر شده از سوی سندیکای شرکت واحد رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد برای جلوگیری از ضبط ملک وثیقه گذار توسط دادستانی همراه باتعدادی ازاعضای سندیکا و خانواده ودوستان ساعت شش و بیست دقیقه بعد از ظهر روز هفدهم مرداد به زندان رجایی شهر مراجعه کرد. بدین ترتیب دادستانی تهران، از طریق اعمال فشار به وثیقه گذارش، رضا شهابی را برای تحمل سه ماه حبس دیگر به زندان بازگرداند.

رضا شهابی در ٢٢ خرداد ٨٩ هنگام رانندگی با اتوبوس و جابجای مسافران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ١٩ ماه فشار در انفرادی ٢٠٩ اوین به شش سال حبس و پرداخت مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار تومان جریمه نقدی و پنج سال محرومیت از فعالیت های سندیکایی از سوی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب محکوم گردید.

رضا شهابی به دلیل جراحات ناشی از خشنوت نیروهای امنیتی در هنگام بازداشت و همچنین بازجویی های طولانی و طاقت فرسا از ناحیه گردن و کمر آسیب های جدی دید و به خاطر اینکه مسئولان قضایی با درمان وی در خارج از زندان مخالفت می کرد، او در سه مرحله ناگزیر دست به اعتصاب غذا زد و به علت وخامت جسمانی به بیمارستان منتقل گردید. شهابی در دو مرحله از ناحیه گردن و کمر تحت عمل جراحی قرار گرفت و با تایید پزشکی قانونی و برای طی مراحل درمانی به مرخصی پزشکی اعزام شد. با وجودیکه مرخصی پزشکی جزو دوران محکومیت زندانی محسوب میشود، اکنون دادستانی با بیشرمی تمام مدعی است که سه ماه از مرخصی پزشکی رضا مورد تایید قرار نگرفته است. بر همین اساس دستور ضبط وثیقه او را صادر کرده است.

سندیکای شرکت واحد این اقدام را محکوم و خواستار آزادی بدون قید و شرط رضا شهابی شهابی و تمامی کارگران و معلمان دربند و لغو احکام زندان برای ابراهیم مددی و داود رضوی دو عضو دیگر سندیکای واحد که هر کدام ٥ سال حکم دارند، شده است.

جمهوری اسلامی فعالین کارگری، معلمان و فعالین اجتماعی را با اتهامات امنیتی همواره تحت فشار و پیگرد قرار میدهد، برای آنها احکام زندان صادر میکند، آنها را دستگیر و زندانی میکند و وقتی هم زیر فشار اعتراضات اجتماعی ناگزیر به آزاد کردن آنها میشود، برایشان وثیقه های سنگین تعیین میکند، برای اینکه فشار زندان را بر روی سر آنها و خانواده هایشان و کل جامعه نگاهدارد. از جمله در ١٥مرداد ٥٣ کارگر معترض نیشکر هفت تپه با قرار وثیقه آزاد شدند. هم اکنون جعفر عظیم زاده رئیس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز با معضل وثیقه و فشارهای دستگاه قضایی بر روی کسانیکه برای آزادی وی وثیقه گذاشته اند، روبروست. باید تمامی وثیقه های تعیین شده برای فعالین کارگری، معلمان و مردم معترض لغو شود و آزادی بدون قید و شرط آنها اعلام شود.

 

کمپین برای آزادی کارگران زندانی در کنار سندیکای واحد بازگرداندن رضا شهابی به زندان را شدیدا محکوم و خواستار آزادی بدون قید و شرط او است.

یک کارزار مهم معلمان، کارگران و فعالین اجتماعی، کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات است، باتمام قدرت به این کارزار بپیوندیم.

کارگران زندانی، معلمان دربند و همه زندانیان سیاسی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند. احکام امنیتی صادر شده برای تمامی فعالین کارگری، معلمان و فعالین اجتماعی باید لغو شود.

 

 

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

Free Them Now

Shahla.daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com

٩ اوت ٢٠١٧- ١٨ مرداد ٩٦

اینرا هم بخوانید

برخی از مصاحبه های شیوا محبوبی

میزگرد بی بی سی فارسی پرگار در مورد انتخابات https://m.youtube.com/watch?v= sst0tgydUzo https://www.instagram.com/ reel/C8kftEOKFUX/?igsh= MW81eDZiZWwxYWNvMA== گفتگو …