با بیان عظیمی، همسر پژمان فاتحی یکی از پیشمرگان بازداشت شده همصدا شویم!

در پی بازداشت چهار پیشمرگ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در منطقە سومابرادوست استان آذربایجان غربی در بیست و نهم تیرماه کارزاری از سوی سه نهاد کمیته بین المللی علیه اعدام، کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و کمپین برای آزادی کارگران زندانی برای آزادی آنها اعلام شده است. اسامی پیشمرگان بازداشت شده عبارتست از: پژمان فاتحی، وفا آذربار، محسن مظلوم و محمد (هژیر) فرامرزی


بیان عظیمی همسر پژمان فاتحی یکی از پیشمرگان بازداشتی طی نامه ای خطاب به مردم کردستان و نهادهای بین المللی خواستار همیاری و هم صدایی تمام مردم در کردستان و در سراسری ایران و نیز سازمانهای مدافع حقوق بشر در سطح جهان برای رهایی همسرش پژمان و سه پیشمرگ بازداشتی دیگر شده است.
کارازر سه نهاد حمایت قاطع خود را از بیان عظیمی و از خانواده های پیشمرگان بازداشتی اعلام کرده و تلاش میکند همصدا با آنها برای آزادی این پیشمرگان تلاش کند. کارزار سه نهاد مردم کردستان و مردم در سراسر ایران را به حمایت از این پیشمرگان و در اعتراض به سناریو سازی های امنیتی حکومت فرا میخواند. چهار پیشمرگ بازداشتی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.


متن نامه بیان عظیمی به مردم کردستان و نهادهای بین المللی ضمیمه است.
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
pouyandeparisa@gmail.com
004917681121561
کمیته بین‌المللی علیه اعدام
hormoz_r@hotmail.com
۰۰46739634251
کمپین برای آزادی کارگران زندانی (Free Them Now )
Shahla.daneshfar2@gmail.com
۰۰۴۴۷۴۳۵۵۶۲۴۶۲
۱۵ اوت ۲۰۲۲، ۲۴مرداد ۱۴۰۱


متن نامه بیان عظیمی همسر فاتحی به مردم کردستان و نهادهای مدافع حقوق بشر در جهان
به : افکار عمومی و نهادهای مدافع حقوق بشر در سراسر جهان


من بیان عظیمی هستم و همسرم “پژمان فاتحی” یکی از پیشمرگان بازداشتی در منطقه سومابرادوست استان آذربایجان غربی است. همسر من پژمان همراه با سه پیشمرگ دیگر به اسامی وفا آذربار، محسن مظلوم و محمد (هژیر) فرامرزی در ۲۹ تیر بازداشت شدند و در این مدت هیچ خبری از آنها نداریم و بشدت نگرانیم. تماس ما با آنها قطع است و وقتی هم خانواده ها مراجعه میکنند جوابشان را نمیدهند و حتی بعضا توهین میکنند. من عمیقا نگران وضعیت سلامتی و روحی همسرم و دیگر عزیزان بازداشتی هستم. مادام که ما خانواده ها آنها را ملاقات نکنیم این نگرانی را داریم و من با طلب حمایت از جهانیان و کانونهای مدافع حقوق بشر پیگیر دیدار و ملاقات وسلامتی جسمی همسرم پژمان و عزیزان دستگیر شده خواهم بود. این که ما هم مانند مردم در ایران از دستگیری عزیزانمان مطلع شده واز دیدار و ملاقات محروم شدەایم مغایر با حقوق هر زندانی و دستگیر شدەای است. من از مردم ایران و کردستان عاجزانه میخواهم ما را کمک کنند تا دیدار و ملاقات با عزیزانمان را داشته باشیم. آنها جرمی نکردەاند و باید فورا آزاد شوند. ما به حمایت و همبستگی شما نیاز داریم.


برای همسر من و سه عزیز دیگری که با او بازداشت شده اند تحت عنوان ” همکاری با دستگاه و سازمانهای اطلاعاتی کشورهای بیگانە” پرونده سازی شده است. هیچ خبری از آنها نداریم و اجازه ملاقات و دیدار هم نمیدهند. ما تجربه مواردی این چنینی را داریم که پرونده سازی میکنند و بعد هم زیر بازجویی های شدید و شکنجه و آزار زندانی را وادار به اعتراف اجباری علیه خود میکنند. از شما مردم و از همه نهادهای حقوق بشر در جهان میخواهم که نگذارند این چهار جوان عزیز ما قربانی پرونده سازیهای پوچ شوند.


مردم!
همه میدانیم معنای چنین سناریو سازی هایی چیست. این کار زمینه چینی برای صدور حکمی سنگین برای همسر من و سه جوان پیشمرگ دیگری است که بازداشت شده اند و حتی اعدام آنهاست. من با تمام قدرت از حق همسر عزیزم پژمان فاتحی و سه جوان پیشمرگ دیگر بازداشتی دفاع میکنم. از شما همه مردم و از همه نهادهای مدافع حقوق بشر در جهان میخواهم من را همراهی کنند. همسر من پژمان فاتحی و این عزیزان بازداشت شده جرمی نکرده اند. مخالفت آنها با فقر و گرسنگی و با ظلم و ستم است و خواست من آزادی فوری و بدون قید و شرط آنهاست. من به پشتیبانی شما مردم و شما نهادهای مدافع حقوق بشر و انسانهای آزادیخواه دلگرمم. با من همراه شوید.


بیان عظیمی همسر پژمان فاتحی
24 مرداد 1401، 15 اوت 2022


رونوشت به:
سازمان عفوبین الملل
گزارشگر ویژه سازمان ملل، جاوید رحمان
سازمان گزارشگران بدون مرز

اینرا هم بخوانید

گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌گوید در ایران «شواهدی از نسل‌کشی در دهه ۶۰» وجود دارد

جاوید رحمان، گزاشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران می‌گوید شواهدی از «نسل‌کشی» …