با تمام قوا علیه حکومت و جنگ‌افروزی‌اش به میدان بیائید!‌

مردم! این جنگ و کشاکش نظامی حکومت اسلامی و اسرائیل جنگی علیه شما است. این کشاکش یک هدف سیاسی را تعقیب میکند: عقب راندن مبارزات زنان و همه مردم، منحرف کردن فضای پربار سیاسی و اعتراضی و تشدید فضای امنیتی علیه جامعه. علیه انقلاب زن زندگی آزادی و علیه اهداف انقلاب. هزینه این موشک‌پرانی نیز تماما از جیب مردم بیرون کشیده میشود.

امروز بر خلاف دوره جنگ عراق، نه مردم توهمی به حکومت دارند نه حکومت توان سابق را. حکومت در اوج بحران و در سرازیری دست و پا میزند و موشک‌پرانی به اسرائیل، هم آنرا بی‌آبروتر و منزوی‌تر کرد و زبونی‌اش را بیش از پیش آشکار نمود.

حکومت مطلقا توان درگیر شدن طولانی نظامی ندارد اما همین فضای جنگی حکومت را نیز باید با تمام قوا به اعتراض فعال علیه اوباش حاکم تبدیل کرد. باید از زنان در مقابل اوباش حکومت قاطعانه حمایت کرد، باید علیه گرانی و فقر و محرومیت بیشتر به میدان آمد. باید نفرت از حکومت و جنگ و ناامنی‌اش را به اعتراض همه‌جانبه تمام بخش‌های جامعه علیه حکومت تبدیل کرد.

کلیه فعالین سیاسی، کارگران و دانشجویان، فعالین حقوق زن، دادخواهان، جوانان انقلابی، هنرمندان و روزنامه‌نگاران و همه مردم آزاده را به گسترش مبارزه علیه حکومت و سیاست‌های داخلی و خارجی‌اش فرامیخوانیم. دشمن ما همینجا است و همینجا باید سرنگونش کنیم.

حزب کمونیست کارگری ایران
۲۵ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵ آوریل ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

تجمع بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه و چند خبر دیگر

اعتراضات هر روزه بخشهای مختلف بازنشستگان در شهرهای مختلف ادامه دارد. امروز هشتم خردادماه در …