برآورد حضور۲۰۰۰ کودک کار در متروها

امین شاهرخی مدیرکل بهزیستی استان تهران در فصل زمستان حدود ۲۰۰۰ کودک در متروها کار می‌کنند. سازمان بهزیستی پیگیر ساماندهی کودکانی که در متروها هستند، است.وی گفته: از شهرداری می‌خواهیم کودکانی که در متروها کار می‌کنند نیز در فرآیند ساماندهی “کودکان خیابانی” قرار گیرند.

اینرا هم بخوانید

دستگیری ۲۹ نفر به اتهام شیطان‌پرستی در شهرستان «شیروان»

فرمانده انتظامی خراسان شمالی گفته روز گذشته در راستای اجرای طرح نور، ۲۹ نفر را …