برخورد دولت با پرستاران معترض؛ معترضان حکم ۶ ماه انفصال از خدمت گرفتند

روزنامه «اعتماد»:برخورد دولت با پرستاران معترض؛ معترضان حکم ۶ ماه انفصال از خدمت گرفتند

این روز نامه با اشاره به برگزاری تجمعات اعتراضی متعدد پرستاران از ابتدای سال جاری نوشت که دولت به جای اصلاح مشکلات و توجه به خواسته‌های پرستاران معترض، برای شرکت‌ کنندگان در تجمعات اعتراضی ۶ ماه حکم انفصال از خدمت صادر کرد. دبیرکل خانه پرستار این موضوع را تایید کرده و گفته که «۶ ماه انفصال از کار در شرایطی که با مشکلِ کمبودِ پرستار مواجهیم و مردم هر روز از این وضع آسیب می‌بینند، چگونه توجیه می‌شود؟»این روزنامه همچنین به نقل از پرستار یکی از بیمارستان‌های شهر تهران نوشته که حجم کار پرستاران طی ماه‌های اخیر به صورت اجباری افزایش یافته و با وجود استعفای حدود ۵ پرستار، مسئولان بیمارستان هیچ نیروی جدیدی به جای مستعفی‌ها جذب نکرده‌اند.

فیلم از اعتراضات پرستاران در شیراز از اینجا

https://t.me/wpi_hkki

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی هفت نفر را به اتهام مواد مخدر، در زندان‌های کرمان و کرج اعدام کرد

بر اساس گزارشات منتشر شده در مدیای اجتماعی رژیم سحرگاه یک‌شنبه ۲ اردیبهشت هفت زندانی …