برخی از مصاحبه های شیوا محبوبی

میزگرد بی بی سی فارسی پرگار در مورد انتخابات

https://m.youtube.com/watch?v= sst0tgydUzo

https://www.instagram.com/ reel/C8kftEOKFUX/?igsh= MW81eDZiZWwxYWNvMA==

گفتگو با صدای آمریکا در رابطه با اعدامها

https://www.instagram.com/ reel/C8fZSv0KFg6/?igsh= dTBzc2p3dzdsanBp

رادیو صدای زندانیان سیاسی  در رابطه با بیست ژوئن 

https://www.instagram.com/ reel/C8lzJ1oqsIx/?igsh= Z3kzd20zNHJqa21l

گفتگو با صدای آمریکا در رابطه با آپارتاید جنسیتی 

https://www.instagram.com/ reel/C8Y77e_qcH8/?igsh= Nzkxdjd3OW9nb3Zn

https://youtu.be/R28NvD6hMm8? feature=shared

برنامه ایسکرا در مورد استرداد حمید نوری

https://www.youtube.com/watch? v=8Xh34lKUjLI

مصاحبه با کانال جدید در برنامه گفتگو  در مورد برگزاری بیستم ژوئن

https://t.me/kanaljadid1/27679

کانال جدید مصاحبه در مورد مبادله حمید نوری

https://www.instagram.com/ reel/C8P0v-tq-QT/?igsh= MTRiMjJvMnI2MTl1cQ==

برای دیدن کلیپهای بیست ژوئن  روز جهانی حمایت از زندانیای 

سیاسی  به لینک زیر لطفا مراجعه کنید

با تشکر از تک تک شما و فعالین کمیته  که برگزاری  بیست ژوئن را  

امکان پذیر کردید. 

اینرا هم بخوانید

شمی صلواتی: «حقوق بشر»

در سرزمین«اروپا» که فرشتگان بر ٱن حاکم ند، انسانيت در حال دفن شده‌ است…!» *سرزمینی …