برگزاری مراسم های سالگرد تشکیل حزب کمونیست کارگری در گوتنبرگ و فرانکفورت، شنبه ۲ دسامبر

اینرا هم بخوانید

خاتمه موقت اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز و  عقب نشینی های مدیریت

صدای مستقل گروه ملی فولاد اهواز طی بیانیه ای ضمن اشاره به مبارزات درخشان این …