بساط جریانات اسلامی در آلمان باید جمع شود

بساط جریانات اسلامی در آلمان باید جمع شود.مضحکه”کنفرانس اسلام در آلمان”

روز سه شنبه ٢١ نوامبر دولت آلمان باز هم مضحکه ای به نام “کنفرانس اسلام در آلمان” برگزار کرد!

سیاست مماسات با جریانات اسلامی و میدان دادن به این دار و دسته ها به بهانه اینتگراسیون توسط دولتهای آلمان از سال ٢٠٠٦، دلیل اصلی گسترش فعالیتهای جریانات اسلامی در آلمان شده است. جریاناتی که بساط عزاداری عاشورا و جشن های مذهبی راه می اندازند، جریاناتی که ازدواج اجباری کودکان را تشویق میکنند و مدارس اسلامی راه می اندازند، پلیس شریعه درست کرده و به دختران بدلیل پوشش غیر اسلامی تذکر میدهند، همین جریاناتی که تبلیغ یهودی ستیزی را، بویژه بعد از٧ اکتبر در دستور خود گذاشته اند، در این کنفرانس شرکت کرده اند. 

جمهوری اسلامی که از بنیانگذاران و حامیان رسمی تروریسم اسلامی است از حامیان این کنفرانس است. از چند سال پیش به این طرف، مسجد اسلامی هامبورگ بویژه بعد از ماجرای حمایت این مرکز از حزب الله و رفت و آمدهای عناصر تروریست رژیم به این مرکز و بدنبال اعتراضات دامنه دار حزب کمونیست کارگری و برخی جریانات دیگر ، در این کنفرانس حضور ندارد. 

این کنفرانس از سال ٢٠٠٦ توسط ولفگان شویبله وزیر داخله وقت آلمان و مرکل راه اندازی شده و هدف آن”اینتگره کردن مسلمانان در جامعه آلمان” اعلام شده بود. سیاستی بشدت راسیستی که مردم فراری از دست حکومت های اسلامی را یکجا مسلمان نامگذاری میکند و عملا جریانات اسلامی را تقویت میکند. ننگ و نفرت بر سیاست ارتجاعی دولت آلمان و مماشات با جریانات و حکومت های تروریست اسلامی

اینرا هم بخوانید

شورای همکاری خلیج: جمهوری اسلامی حقی در میدان گازی آرش ندارد

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج در بیانیه‌ای اعلام کردند کویت و عربستان به صورت مشترک …