بشریت مترقی باید علیه هر دو طرف جنگ به میدان بیاید

جنگی تماما ارتجاعی و ضد انسانی میان حماس و دولت اسرائیل در گرفته است. هر دو طرف با اهدافی ضد انسانی و با شیوه‌هایی ضد انسانی مردم بیدفاع را نشانه‌ گرفته‌اند. نه حماس نماینده مردم محروم فلسطین است نه نتانیاهو و دولت اسرائیل نماینده مردم اسرائیل. جریانات دست راستی اسرائیلی و نیروهای فاشیست اسلامی هر دو به فضای کشاکش و جنگ نیاز دارند چون موجودیت آنها به این کشاکش گره خورده است.

نتانیاهو نماینده مرتجع‌ترین بخش طبقه حاکم اسرائیل است که دهه‌ها است از هیچ ظلم و جنایتی علیه مردم فلسطیندریغ نکرده استو در مقابلِ جنایت حماس و با پشتیبیانی دولت آمریکا و سایر دول غربی دست به بمباران و کشتار مردم بیدفاع فلسطین زده است. دولت اسرائیل دست به کشتار مردم غزه زده و با بمباران غزه و قطع کلیه امکانات زندگی آنها را آواره کرده است. در طرف دیگر این جنگ جریان فوق ارتجاعی- اسلامی حماس است که با پشتیبانی مالی و تسلیحاتی یکی از منفورترین حکومت‌های جنایتکار یعنی جمهوری اسلامی به راحتی جوانان بیدفاع در یک جشنواره موسیقی را قتل عام میکند و در خود فلسطین نیز محرومیت و بیحقوقی تمام عیاری به اکثریت مردم بویژه زنان تحمیل کرده است. نه حماس و نه جمهوری اسلامی که ریاکارانه خود را مدافع مردم فلسطین اعلام میکند هیچکدام خواهان حل مساله فلسطین نیستند، اینها خود مانع جدی در حل این معضل تاریخی‌اند، و با نفرت پراکنی علیه مردم اسرائیل و خواست نابودی اسرائیل این معضل را عمیق‌تر و ریشه‌دارتر کرده‌اند.

تظاهرات‌هایی که در کشورهای مختلف در دفاع از یک طرف جنگ و یا علیه یک طرف جنگ جریان دارد نه مردم فلسطین را نمایندگی میکند نه مردم اسرائیل را. این تظاهرات‌ها تشویق یک طرف این تخاصم به ادامه جنگ و جنایت است. اکثریت عظیم مردم شریف دنیا تعلقی به هیچ طرف این جنگ و مسابقه آدمکشی ندارند. بشریت مترقی، جبهه سوم، مردم آزاده، عدالت‌طلب و انساندوست جهان، اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌ها، احزاب و فعالین مدافع حقوق انسان باید پرچم قطع فوری جنگ را بلند کنند و از مردم اسرائیل و فلسطین در مقابل حاکمان مرتجع و آدمکش آنها حمایت کنند. حضور فعال جبهه سوم نقش مهمی در پایان دادن به این جنگ کثیف و تغییر فضای خاورمیانه به نفع مردم ستمدیده و تشنه رهایی خواهد داشت.

انقلاب زن زندگی آزادی در ایران سنگر مهمی دراین جبهه سوم است. انقلابی که سر مار تروریسم اسلامی را نشانه گرفته و سرنگونی جمهوری اسلامی را در چشم‌انداز قرار داده است. پیروزی این انقلاب نقش مهمی در پایان دادن به جنگ و جنایت در خاورمیانه و از جمله حل مساله فلسطین خواهد داشت. همراه با شعار قطع فوری جنگ میان دولت اسرائیل و جریانات اسلامی، پرچم دفاع از انقلاب مردم ایران برای خرد کردن هیولایحاکم بر ایران را هم بلند کنید تا هممردم ایران از جهنم موجود رها شوند و هم مردم منطقه زودتر از شر این تروریسم و طرف مقابل آن خلاصی یابند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۲ مهر ۱۴۰۲، ۱۴ اکتبر ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

اخبار هفته: واحد خوزستان کمیته سازمانده

– روز ۹ اسفند بار دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی از شهرهای کرخه، هفت تپه و …