بمناسبت اول مه، روز جهانی کارگر: پیام استفانی اسمیت رئیس اتحادیه کارگران دولتی و خدمات در کانادا خطاب به کارگران ایران

 

استفانی اسمیت رئیش اتحادیه کارگران دولتی و خدمات در کانادا در پاسخ به نامه کمپین برای آزادی کارگران زندانی، به مناسبت روز جهانی کارگر، پیامی صمیمانه خطاب به کارگران ایران را برای مسعود ارژنگ عضو این کمپین در کانادا ارسال کرده است.  ترجمه فارسی و متن ارژینال آن ضمیمه است.

 

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

http://free-them-now.com

Shahla.daneshfar2@gmail.com

٣٠ آپریل ٢٠١٧

***

پیام استفانی  اسمیت رئیس اتحادیه کارگران دولتی و خدمات در کانادا خطاب به کارگران ایران

 

در این اول ماه مه و از طرف بیش از ٧٣ هزار اعضای اتحادیه کارکنان دولتی و خدمات بریتیش کلمبیای کانادا، مایلم پیام همبستگی خودرا به دوستانمان در ایران بفرستم.

 

ما میدانیم که فعال کارگری بودن در ایران نه فقط کار شاقی است بلکه به دلیل سیاستها و عملکرد گستاخانه حکومت ایران بسیار خطرناک است. اما بدانید که ما در کنار شما ایستاده ایم. بدانید که ما برای حق شما برای نمایندگی کردن کارگران ایران ایستاده ایم. و ما کوتاه نمی آییم.

 

حقوق کارگری حقوق انسان است و ما از پای نمی نشینیم تا زمانی که این حق توسط همه دولتها برسمیت شناخته شود. ما همچنان بر اساس این اصل که “آنچه برای خود میخواهیم برای همه میخواهیم” زندگی و عمل خواهیم کرد.

 

با اعلام هبستگی

استفانی اسمیت

 

Message of Stephanie Smith

On this International Workers’ Day and on behalf of the more than 73,000 members of the BC Government and Service Employees’ Union I’d like to send solidarity greetings to our friends in Iran.
We know that being a labour activist in Iran is not only challenging but is dangerous because of the outrageous anti-union sentiment and actions of your government.  Know that we stand with you- that we continue to fight for your right to represent the workers of Iran and that we will not back down.
Labour rights are human rights and we will not stop fighting until this is recognized by all countries.  We continue to live and act by the credo- what we want for ourselves we desire for all.
In Solidarity

Stephanie Smith
President, BCGEU
www.bcgeu.ca<http://www.bcgeu.ca>.

اینرا هم بخوانید

اخبار نفت 2:اعتصاب بیش از سه هزار کارگر پروژه ای نفت در بیش از سی شرکت نفت و گاز

بیش از سه هزار کارگر پروژه ای نفت با دو مطالبه فوری افزایش حقوقها و …