بمناسبت روز جهانی کارگر ایسکرا میپرسدطه حسینی پاسخ میدهد

 

ایسکرا: به استقبال روز جهانی کارگر میرویم. با توجه به اعتراضات گسترده کارگری در ماههای اخیر، تجمعات اعتراضی بخش های مختلف مردم در مورد وضعیت معیشت از یک سو و از سوی دیگر تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۸ به میزان ۱ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۲۲ ریال و فاجعه سیل که بخش وسیعی از مزدبگیران بیکار شده را مورد هجوم قرار داد، فکر میکنید کارگران و تشکلهای کارگری امسال در روز جهانی کارگر چگونه ظاهر خواهند شد و خواستهای این جنبش که منعکس کننده مطالبات کل جامعه است چه باید باشد؟

 

طه حسینی:  روز جهانی کارگر را به انسانهای شریف و آزاده تبریک میگویم.

سوال اشاره به چند محور دارد که من سعی میکنم فقط به یکی از آنها بپردازم. قطعا امسال هم مثل گذشته فعالین کارگری و تشکلهای کارگری برای دفاع از خواستهای خود و بر اساس تعرض پی در پی جمهوری اسلامی به معێشت کارگران و مردم،  جواب دندان شکنی به حکومت خواهند داد،  درست است که  روز جهانی کارگر روزی است که به نام  ما کارگران ثبت شده است و در این روز هر سال کارگران اتحاد و همبستگی خود را نشان میدهند اما  بطور واقعی طبقه کارگر  در ایران نشان داده است که  هر روز،  روز کارگر بوده است.  کارگران در سال گذشته و در همین یک ماه اخیر سال جاری نشان داد، که به هێچ اجحافی تمکین نخواهند کرد،  اعتصاب کردند،  اعتراض کردیند،  و حتی در اهواز و شوش جدا از اعتراض و اتحاد همه جامعه را هم در این امر شریک کردند

روشن است که سال جاری هم همینطور خواهد بود،  اما برای ما در سال جاری چیزی که عوض شده است صحنه ای است که سیل ویرانگر به بار آورده است، کارگران بعنوان بخشی از جامعه و بعنوان صاحب جامعه نمی توانند از این مهم گذشت کنند،  قطعا روز جهانی کارگر رنگ و بوی سیل را با خود دارد.

تشکلهای کارگری و شوراهای کارگری  در بخشهای مختلف در همین چند روز اخیر با بیانیه ها و اعلام کمک و همیاری به سیل زده گان اقدامات مهمی انجام داده اند. یکی از مهمترین این اقدامات کارگران پتروشیمی بندر خمینی و همچنین کارگران گروه ملی  فولاد اهواز است، کارگران در این بخش های  صنعتی اعلام کرده اند که از طریق شوراهایشان تمام اقدامات خود را از پایه تا رسانیدن بدست سیل زده گان سازمان خواهند داد. اقدام معڵمان و بازنشستگان درسطح سراسری یکی دیگر از مهمترین اقدامات ایندوره است. معڵمان با توجه به ستادهایی که در سطح سراسری دارند توانسته اند در این امر بطور عالی نقش ایفا کنند.

سیل که مسببش حکومت است، سیل که در اثر جنگل خواری و دزدی و سودجویی حاکمان و مسئولین ریز و درشتش  تبدیل به یک فاجعه اجتماعی شده است نمی تواند از چشم کارگران دور بماند. در روز جهانی کارگرجدا از اقداماتی که تا کنون کارگران و تشکلهایشان انجام داده اند و طبعا انجام خواهند داد،  یک نکته مهم در بیانیه ها و قطعنامه هایشان مینواند برجسته باشد،   آنهم رسمیت دادن به این که حکومت سرمایه داران اسلامی  مستقیما مسئول این فاجعه است  و برای جبران خسارات وارده  به مردم، جمهوری اسلامی را  به اقدامات فوری و عاجل و  بدون هیچ قید و شرط  بلاعوضی موظف به جبران همه آنها کنند.

در این مدت بیانیه های مختلفی از جانب تشکلهای کارگری، معلمان، بازنشستگان، در رابطه با سیل زده گان داده شده است خواستها و اقدامات فوری و ضروری در این بیانیه ها روشن شده است  در بیانیه های روز جهانی کارگر میتوان همه این مطالبات را بروزتر و روشنتر اعلام کرد. تشکیل شوراهای مردمی که عملا در خیلی از نقاط شروع به کار کرده اند یکی دیگر از مفاد پیگیری و تثبیت آنها در روز جهانی کارگر میباشد،  کارگران و فعالینش میتوانند تشکیل شوراهای مردمی را برای مقابله با  سیل و کمک رسانی به سیل زده گان، و برای ادامه کاری های دیگر تبدیل به  گفتمان عمومی و اجتماعی کنند.

مشخصا در شهرهای کردستان تشکیل شوراهای مردمی، در سطح شهرها، در محلات  و روستاها برای کمک رسانی میتواند تبدیل به یک عمل مستقیم فعالین کارگری  شود که خوشبختانه این روزها شروع شده است.

رهبران و شخصیت های محبوب کارگری، میتوانند با تمام قدرت بعنوان صاحب جامعه، جامعه  را از این شرایط که در اثر سیل بوجود آمده است وارد مرحله ای تعرضی کنند و در سازماندهی اعتراضات و اعتصابات سراسری و تشکیل شوراهای مردمی برای کمک و همیاری مردمی علیه جمهوری اسلامی نقش ایفا کنند. بدون تردید فعالین و تشکلهای کارگری از چنین پتانسیلی برخوردار هستند.

زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر

ایسکرا ۹۸۴

 

اینرا هم بخوانید

رویدادها: اعتراض به تبادل و آزادی حمید نوری