بند زنان زندان اوین؛ تداوم محرومیت و محدودیت اعمالی بر پنج زن زندانی سیاسی

بند زنان زندان اوین؛ تداوم محرومیت و محدودیت اعمالی بر پنج زن زندانی سیاسی

آتنا فرقدانی، نرگس منصوری، وریشه مرادی، سپیده قلیان و نرگس محمدی، پنج زندانی زن محبوس در زندان اوین با محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی از قبیل عدم امکان برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده خود مواجه هستند.

آتنافرقدانی، #نرگسمنصوری، #وریشهمرادی، #سپیدهقلیان و #نرگسمحمدی،

از جمله زندانیانی هستند که به دستور مسئولان مربوطه، امکان برقراری تماس تلفنی و یا ملاقات با خانواده از آنها سلب شده است.

اینرا هم بخوانید

درخواست ٥٠٠ نفر از نمایندگان پارلمان و مجالس ایالتی آلمان برای قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی

۱۶۰ نماینده پارلمان و حدود ۳۵۰ نماینده مجالس ایالتی آلمان بیانیه‌ای را امضا کردند که …