بهنام گله داری: بی کفایتی آقای شهردار

برف در سنندج نشان داد که شهردار سفارشی نمی تواند در خدمت شهر و شهروندان باشد. سنه دژ در محاصر برف و شهروندان سردرگم امور شهری می باشند. از سطل های نمک و ماسه در هر خیابان خبری نیست و هیچکدام از خیابان‌های شهر نمک پاشی نمی گردند.


معلم دینی و قرآن سفارشی که به سفارش نهادهای امنیتی کلید شهر را در دست گرفته اند با قرار گرفتن در مدرسه برف نشان دادند که از خدمات شهری هیچ دانشی ندارند.
انتخاب سفارشی معاونت عمرانی شهری شهر سنندج خبر از بی سوادی فنی سیدانور رشیدی می دهد. شهر و روحیه فرهنگی نمی تواند عامل موفقیت معاونت عمرانی شهردار باشد.
رزومه ۹ ساله شهردار در شورای شهر را بررسی کنیم از ریاست شورای استان گرفته تا عضویت کمیسیون عمران شورای شهر را دارند اما بارش برف برای آقای رشیدی همان آزمون پایان نرمی بود که شهردارنمره قبولی نگرفت.
کل خیابان‌های شهر در محاصره برف، خبری از نمک پاشی و خدمت رسانی نیست. بهتر است که معلم به کلاس درس برگردد

اینرا هم بخوانید

ضرغام اسدی: در مورد حمله پهبادی و موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل