به بازداشت اعضای خانواده های دادخواه وسیعا اعتراض کنید!

روز دوشنبه ۲۰ تیر نیروهای امنیتی رژیم اسلامی با حمله به چندین خانه، شماری از اعضای خانواده های دادخواه را دستگیر کردند. اسامی خانواده هایی که دستگیر شده اند بدین قرار است:

ناهید شیرپیشه و مهرداد بختیاری، مادر و عموی پویا بختیاری، محبوبه رمضانی مادر پژمان قلیپور، سعید دامور بردار وحید دامور، رحیمه یوسف زاده، مادر نوید بهبودی، ایران الله یاری مادر مهران معین فر، سکینه احمدی مادر ابراهیم کتابدار، سمیه جعفرپناه خواهر محسن جعفرپناه.

این افراد همه از اعضای خانواده های جانباختگان آبان ۹۸ هستند که در جریان اعتراضات این سال توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. جمهوری اسلامی با نسبت دادن اتهامات دروغین و ساختگی نظیر “ارتباط با سرویس جاسوسی بیگانه” در حال پرونده سازی امنیتی برای دستگیر شدگان است. ولی همه می دانند که خانواده های آبانی جرمی جز دادخواهی عزیزانشان نکرده اند. جمهوری اسلامی هیچگاه نتوانست صدای این خانواده های دادخواه را خاموش کند و آنها به مبارزه و اعتراض خود برای محاکمه آمرین و عاملین قتل عزیزانشان ادامه داده و میدهند. دستگیری این خانواده ها تنها نشانه وحشت رژیم جنایتکار اسلامی از وسعت گرفتن اعتراضاتی است که خانواده ای دادخواه در صف مقدم آن قرار دارند و کل این نظام کثیف اسلامی را نشانه گرفته است.

کمیته بین المللی علیه اعدام، کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و کمپین برای آزادی کارگران زندانی ضمن محکوم کردن قاطعانه این دستگیریها همگان را فرا می خوانند نسبت به بازداشت خانواده های دادخواه وسیعا اعتراض کنند و برای آزادی فوری همه آنها دست به کار شوند. این یورش جمهوری اسلامی نیز باید همچون خشم و اعتراض عمومی علیه دستگیریهای وسیع اخیر به ضد خودش تبدیل شود و رژیم اسلامی را در منگنه بیشتری قرار دهد. مردم ایران تصمیم خود را گرفته اند و به چیزی کمتر از سرنگونی تمام و کمال جمهوری اسلامی و محاکمه سران و کاربدستان این رژیم که مسئول جنایات چهار دهه گذشته هستند، راضی نمی شوند. خانواده های داده خواه و همه زندانیان سیاسی باید فورا و بدون هیچ قید و شرطی آزاد شوند.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

کمیته بین‌المللی علیه اعدام

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

۱۱ ژوئیه ۲۰۲۲- ۲۰ تیر ۱۴۰۱

اینرا هم بخوانید

احکام بیش از ۶۰ سال حبس برای فعالان گیلانی به شعبه اجرای احکام دادسرای رشت ارسال شد

پرونده فعالان مدنی و حقوق زنان گیلان که در مجموع به بیش از ۶۰ سال …