به تمامی سازمانهای کارگری و نهادهای انساندوست در سراسر جهان; اسماعیل بخشی کارگری که از شکنجه هایش سخن گفته به حمایت فوری شما نیاز دارد!

قبلا به اطلاع رساندیم که اسماعیل بخشی رهبر شناخته شده و محبوب کارگران نیشکر هفت تپه  در تاریخ چهارم ژانویه طی نامه ای اعتراضی علیه شکنجه هایی که طی ٢٥ روز زندان بر او اعمال شده اعتراض کرده و علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را برای جوابگویی به مناظره فراخوانده است. او در این نامه از ضرب و شتم شدید و مداوم و چند روزه، تحمیل بی خوابی، توهینهای زشت و تحقیرها و شنود مکالمات تلفنی خصوصی با همسرش و نقض پایه ای ترین حقوقش در زندان سخن گفته است. سپیده قلیان و عسل محمدی دو فعال دانشجوی جوانی که به عنوان خبرنگار در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه دستگیر شده و بعد به قید وثیقه آزاد شده اند، از اینکه خود شکنجه شده و شاهد شکنجه اسماعیل بخشی نیز بوده اند و حاضرند در یک دادگاه علنی این را اعلام کنند، نوشته اند. متن نامه اساعیل بخشی مجددا بصورت ضمیمه ارسال میشود.

اسماعیل بخشی و کارگران نیشکر هفت تپه به حمایت همه کارگران جهان و تشکلهای کارگری نیاز فوری دارند. اکنون وکیل اسماعیل بخشی میگوید او زیر فشار و تهدید هرروزه قرار دارد که ادعای شکنجه را تکذیب کند وگرنه دوباره راهی زندان خواهد شد. دو هفته از انتشار نامه اسماعیل بخشی میگذرد و طی این مدت هرروز مقامات و دست اندرکاران حکومت و روزنامه های حکومتی علیه او به لجن پراکنی مشغولند. ما از همه شما کارگران و تشکلهای کارگری میخواهیم که به این وضعیت اعتراض کنید. اعلام کارزار کنید. از اسماعیل بخشی و کارگران نیشکر هفت تپه حمایت کنید.

جمهوری اسلامی کارگر معترضی را که از خواست پرداخت فوری دستمزدها و امنیت شغلی کارگران وزندگی و رفاه کارگران دفاع کرده، زیر فشار و دستگیری و تهدید و توهین و آزار قرار داده و برای او پرونده سازی کرده است و همچنان او را با تهدید میخواهد به سکوت وادار کند. این وضعیت نباید از نظر شما فعالین اتحادیه ها و کارگران جهان قابل قبول باشد.

نامه بخشی با استقبال اجتماعی گسترده ای در ایران روبرو شده است و بخش های مختلف مردم با کارزار # من هم شکنجه شده ام، ما همه اسماعیل بخشی هستیم، از او پشتیبانی کرده و خواستار جوابگویی حکومت شده اند. زیر فشار این جنبش مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که موضوع بررسی خواهند شد. بعد نیز پس از برگزاری جلساتی فرمایشی حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون  امنیت ملی با گفتن اینکه بخشی شکنجه نشده است بلکه تنها در مسیر راه “درگیری هایی” روی داده است. اعلام کرد که او “اعتراف” کرده است که عضو حزب کمونیست کارگری ایران است.این گفته ها حکایت از تشکیل پرونده جدیدی برای بخشی و تلاشی برای مشروعیت دادن به شکنجه وی است. چرا که عضویت در احزاب اپوزسیون و بویژه کمونیست در جمهوری اسلامی جرم است و اقدام علیه امنیت نظام محسوب شده  و مجازات سنگین دارد.

کمپین برای ازادی کارگران زندانی از سازمانهای کارگری و نهادهای انساندوست در سراسر جهان خواستار حمایت قاطع و فوری از اسماعیل بخشی و از کیفرخواست او و همبستگی با جنبش دادخواهی مردم در ایران علیه شکنجه و زندان است. ما از شما میخواهیم که روی این موارد بطور قاطع تاکید کنید:

–  اعلام رسمی و علنی مختومه اعلام شدن کلیه پرونده هایی که علیه فعالین در عرصه های مختلف ساخته و پرداخته شده است

– آزادی فوری فعالین کارگری، معلمان و دانشجویان زندانی و کلیه زندانیان سیاسی

– پایان دادن به امنیتی کردن اعتصابات و اعتراضات

– به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض و تشکل و آزادی بیان و عقیده

– اخراج کلیه نیروهای امنیتی و مسلح و جاسوسی از مراکز کار و تحصیل

– پایان دادن به دخالت در زندگی خصوصی مردم و شنود مکالمات آنان

– معرفی و محاکمه  آمران و عاملان شکنجه اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و همه فعالین سیاسی و اجتماعی در طول چهل سال گذشته و معرفی آنان به جامعه .

“فری دم ناو” از  شما میخواهد که فعالانه و سریعا بر این خواستها تاکید کنید و حمنایت خودرا از اسماعیل بخشی و خانواده اش اعلام نمایید و روی جمهوری اسلامی فشار بگذارید که به پیگرد و اذیت و آزار فعالین کارگری پایان دهد. خواستار اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار شوید.

شهلا دانشفر

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

www.free-them-now.com

٢٥ دی ٩٧، ١٥ ژانویه ٢٠١٩

اینرا هم بخوانید

تشکل انقلاب زنانه؛ علیه صدور حکم اعدام پخشان عزیزی و تمامی احکام شنیع اعدام باید دست به اعتراض و اعتصاب بزنیم!

پخشان عزیزی، روزنامه نگار، فارغ التحصیل رشته مددکاری دانشگاه علامه تهران، و زندانی سیاسی زن …