به دفاع از دستگیرشدگان بشتابیم و اوباش حاکم را سر جای خود بنشانیم

حکومت اسلامی که در گل گیر کرده و راه خروجی برای غلبه بر بن بست کامل خود نمیبند، چندین نفر از دستگیرشدگان را به قتل رسانده تا به خیال خود مردم را مرعوب کرده و از تداوم خیزش مردم جلوگیری کند. این وحشیگری و جنایت آشکار حکومت را میتوان و باید با تمام قوا و به سرعت عقب راند.

حکومت در تنگنای شدیدی قرار گرفته و استیصال از سر و روی حکومت میبارد. این حکومت است که همچنان باید در ترس و وحشت از اعتراض مردم بسر ببرد.قتل زندانیان توسط آدمکشان جمهوری اسلامی باید به مساله کل جامعه تبدیل شود و اعتراضی سراسری در جامعه حول آن شکل بگیرد. حتی برخی نمایندگان مجلس اسلامی هم تحت فشار اعتراضات وسیعی که در جامعه وجود دارد، خواهان پیگیری قتل زندانیان شده اند. نباید اجازه دهیم که قاتلان جرات کنند حتی یک عزیز دیگر مردم را به قتل برسانند. باید کل جامعه بپا خیزد. باید جنبشی همگانی به راه انداخت و جنایتکاران را سر جای خود نشاند. مردم انقلابی باید در دانشگاه و کارخانه، در مدرسه و محله و در سراسر کشور نسبت به این جنایات آدمکشان واکنش نشان بدهند. تحصن مقابل زندانها یا مقابل مجلس و ارگانهای حکومت در شهرهای مختلف را باید جدی گرفت. هزاران خانواده زندانیان باید دست به کار شوند و دست به تحصن و تجمع بزنند، خبررسانی کنند و کل جامعه از آنها حمایت کند. باید رژیم بداند که هر مورد جنایت برایش گران تمام میشود. باید بداند که مردم با هر جنایتی متحدتر و یکپارچه تر دست به اعتراض میزنند. دانشجویان، کارگران، معلمان و بازنشستگان، هنرمندان و نویسندگان پیشرو، تشکل ها و نهادهای مختلف مردمی، جوانان معترض در سراسر کشور، لازم است بعنوان یک موضوع محوری و مهم و عاجل و با تمام قوا به یاری زندانیان بشتابند، از خانواده های دستگیرشدگان حمایت کنند، در تجمعات آنها شرکت کنند، بیانیه بدهند، خبررسانی کنند و همراه با خانواده های زندانیان خواهان آزادی فوری و بدون وثیقه و بدون هرگونه پرونده سازی برای زندانیان شوند.

 

حزب کمونیست کارگری با تمام قوا تلاش میکند در سطح بین المللی نیز اقدامات گسترده ای برای آزادی دستگیرشدگان و کلیه زندانیان سیاسی و علیه جنایت حکومت در زندانها به راه اندازد و کلیه مخالفان حکومت را به پیوستن به کارزار دفاع از زندانیان فرامیخواند.

 

زندانیان سیاسی و کلیه دستگیر شدگان باید فورا و بدون هیچ قید و شرط و تشکیل پرونده قضایی آزاد شوند.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۵ دی ۱۳۹۶، ١۵ ژانویه ۲۰۱۸

 

 

اینرا هم بخوانید

Hollow operation, Hollow regime- Bahram Soroush

April 15, 2024 The Islamic Republic’s drone and missile attack on Israel was not a …