به مناسبت بیست جون ( سی خرداد) آغاز کودتای رژیم اسلامی و قتل و کشتار مخالفین سمینار کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران  تورنتو یکشنبه 16 جون لطفا انتشار دهید 

اینرا هم بخوانید

ادامه اعتراضات کارگران رسمی نفت در لاوان و اعتصابات کارگران پروژه ای نفت

امروز ۲۹ تیر کارگران رسمی نفت در ادامه اعتراضاتشان برای پیگیری مطالبات خود بار دیگر …