به مناسبت روز جهانی حقوق بشر: علیه اعدام و علیه آپارتاید جنسی در ایران- برای بایکوت جهانی جمهوری اسلامی به میدان آیید!

یکشنبه دهم دسامبر، برابر با ۱۹ آذر، روز جهانی حقوق بشر است. این روز فرصتی است که در ایران و در سراسر جهان علیه جمهوری اسلامی که قاتل انسان و بشریت است به میدان آمد.

این روزی است که باید علیه حکومت اسلامی اعدام در ایران که مقام اول سرانه قتل عمد دولتی در جهان را دارد و حتی کودکان را اعدام میکند، به اعتراض برخاست. این روزی است که باید علیه حکومت آپارتاید جنسیتی در ایران که میکوشد حجاب و جهنمی ضد زن را به مردم ایران تحمیل کند به میدان آمد. فرصتی است که تک تک قوانین و عملکرد حاکمان اسلامی ایران، از شلاق زدن کارگران و شکنجه فعالین سیاسی تا شنیع ترین جنایات علیه “اقلیت‌های مذهبی”تا به گلوله بستن تظاهرات و شلیک عامدانه به هواپیمای مسافربری و دیگر جنایاتش علیه بشریت را در خیابانهای ایران و جهان به محاکمه کشید. فرصتی است تا زن زندگی آزادی، فریاد انقلاب مردم ایران که رهایی و برابری بشریت را نوید میدهد، با صدایی هرچه بلندتر طنین اندازد. این روزی است که باید از قدرت‌های جهان خواست تا جمهوری اسلامی را بعنوان رژیم آپارتایدجنسیتی و بعنوان قاتل مردم ایران و به جرم جنایت علیه بشریت محکوم و بایکوت کنند.

حزب کمونیست کارگری ایران
۸ آذر ۱۴۰۲، ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

گفتگو با حمید تقوایی درباره فضای سیاسی و اعتراضی جامعه در آستانه مضحکه انتخاباتی حکومت