به هر شکل ممکن برای توقف اعدام یوسف احمدی اقدامات جمعی و موثر را انجام دهید!

مردم مبارز کردستان و بانه! نهادهای مدنی، حقوق بشری و اجتماعی! دانشجویان!

حکم اعدام یوسف احمدی که پیشتر در شعبه یکم بیدادگاه حکومت تبهکار اسلامی در سنندج صادر شده بود، توسط دیوان عالی حکومت اعدام تایید شده جان یوسف احمدی در خطر است

یوسف احمدی چهار سال گذشته را بدون حق مرخصی در زندان سپری کرده و به شدت مورد شکنجه قرار گرفته و ناچار به اعتراف تلویزیونی علیه خود شده است.
صدای یوسف احمدی باشیم. حکومت تبهکار جمهوری اسلامي از یک‌سال گذشته با سیاست افزایش اعدام‌ها از جمله اعدام فعالین سیاسی و عادی قصد سرکوب و خاموش کردن مبارزات مردم معترض دارد، سیاستی که هر روز به انزوا، افشا و خشم و تنفر مردم جواب داده میشود و در سطح بین المللی با عکس العمل های جامعه جهانی روبرو شده.
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران حکم اعدام بیدادگاه جمهوری اسلامی در باره یوسف احمدی را قویا محکوم می‌کند.


مردم مبارز کردستان! مردم مبارز بانه!
فعالین جنبش نه به اعدام در داخل و کشورهای اروپایی، ‌کانادا، استرالیا و امریکا نگذارید یوسف احمدی اعدام شود. از هر طریق ممکن، در سطح سراسري کردستان و شهر بانه با اعتصاب، گردهمایی، بیانیه های جمعی، تحصن و… خواهان لغو مجازات اعدام یوسف احمدی شوید. کارزار جهانی نه به اعدام،
احزاب سیاسی و
فعالین مدنی، اجتماعی را به مبارزه متحدانه علیه مجازات اعدام و مشخصا حکم اعدام آقای یوسف احمدی فرا میخوانیم.


کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
اول اسفند ۱۴۰۲
۲۰ فوریه ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

تجمع اعتراضی  کارگران رسمی شرکت فلات قاره در لاوان  و اعتصاب عمومی مردم مریوان در اعتراض به قتل کولبران

۳۱ فروردین: تجمع اعتراضی  کارگران رسمی شرکت فلات قاره در لاوان  و اعتصاب عمومی مردم …