حزب کمونیست کارگری: به کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز; اعتراضتان را همراه با خانواده هایتان به وسط شهر بکشید

۱۳ روز است اعتراض شما بشکل اعتصاب و تجمع در مقابل کارخانه ادامه دارد. نه قوه قضاییه که سرپرستی کارخانه را پس از اختلاس سه میلیاردی صاحبان کارخانه بعهده دارد و نه استانداری و فرمانداری و هیچ ارگان دیگری توجهی به خواست شما نکرده است و همچنان چندین ماه حقوق و مطالبات سنواتی چندین ساله شما پرداخت نمیشود.

تاکتیک تان را عوض کنید و اعتراضتان را به مرکز شهر بکشید. مانند کارگران هپکو در اراک و روغن نباتی زنجان، خانواده هایتان را با خودتان همراه کنید. شما یک نیروی ۴۰۰۰ نفره اید و اگر در مرکز شهر همراه با خانواده هایتان که جمعیت عظیمی خواهید شد، دست به راهپیمایی و تحصن بزنید مطمئن باشید مردم فعالانه از شما حمایت خواهند کرد و مفتخوران حاکم صدایتان را خواهند شنید. در مجمع عمومی تان صحبت کنید و تصمیم بگیرید نگذارید وقت کشی کنند و شما را فرسوده و پراکنده کنند. در حالیکه اعتراضات وسیع علیه هوای آلوده و آب آلوده در شهر جریان دارد راهپیمایی شما در مرکز شهر بسیار موثرتر واقع خواهد شد.

تمام حقوق شما و سنوات عقب مانده شما باید بدون هیچ عذر و بهانه ای فورا پرداخت شود. با قدرت جمعی تان میتوانید این خواست بحق خود را به حکومتیان تحمیل کنید و پرچم افزایش دستمزد بالای سبد هزینه زندگی یعنی بالای چهارمیلیون را برافرازید.

ارگان های حکومتی موقعی کیسه را شل خواهند کرد که اعتراض شما آنها را به وحشت بیندازد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۵ اسفند ۱۳۹۵، ۲۳ فوریه ۲۰۱۷

اینرا هم بخوانید

اعتصاب و راهپیمایی کارگران شرکت آرتا پلاست در نمین و تجمع کارگرن پیمانی ارغوان گستر در پترو شیمی ایلام

روز سه شنبه ۲۹ خرداد کارگران شرکت آرتا پلاستُ زیر مجموعه گروه صنعتی آرتا در …