Islamische Bekleidung

بودجه‌های نجومی برای”اسلامی کردن آموزش‌ و پرورش”! محمد شکوهی

صادق ستاری فرد معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش حکومت اسلامی گفته: “برای اجرای “سندتحول بنیادین در آموزش‌وپرورش” ۴۴۰ میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده اما نیاز ما حداقل ۲۰۰۰ میلیارد تومان است. برای احیای امور تربیتی و حوزه پرورشی باید بگوییم که در سند انتظار برگزاری شش اردو برای هر دانش‌آموز (۹۰ میلیون روز اردو) را خواسته‌اند و به‌طورکلی نیازمند ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این حوزه هستیم.”!
در وب‌سایتوزارت آموزش‌وپرورش در باره این سند چنین آمده است: “هدف و جهت‌گیری اصلی سند”تکیه بر فلسفه تعلیم‌وتربیت اسلامی – ایرانی و تدوین الگویی اسلامی – ایرانی برای تحول و پرهیز از الگوهای وارداتی، کهنه و تقلیدی محض، چراغ راه برون‌رفت از چالش‌های نظام آموزشی کشور می‌باشد”! برای اطلاعات بیشتر از این سند اینجا کلیک کنید. https://sccr.ir/Files/6609.pdf

روشن است که هدف از “تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش”چیزی جز تلاش و تقلا برای اسلامی کردن آموزش پرورش در تمام سطوح نیست. طبق این سندسیاست ناظر بر آموزش پرورش و مدارس در جمهوری اسلامی در راستای “فلسفه انقلاب اسلامی، سیره خمینی و خواست خامنه‌ای” باید شکل بگیرد.این سند۱۱ماه پیش تصویب شده و قرار است تا عملی‌شدن سند دیگر حکومت، “سند افق ١٤٠٤”کل سیستم و نظام آموزش‌وپرورش از نظر اینها “اسلامی و ایرانی” شود.
خامنه‌ای،شورای‌عالیانقلاب‌فرهنگی و مجلس که در تهیه این سند نقش تعیین‌کننده‌ایداشته‌اند، خواهان مقابله با نفوذ فرهنگ آموزشی و سیستم آموزشی منطبق بر دستاوردهای مدرن امروز در سیستم آموزش و مدارس در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی هستند. از نظر اینها عرصه آموزش‌وپرورش،به‌ویژه بعد از گسترش اینترنت وروی‌آوری نسل جوان به استفاده از این مدیوم، زمینه را برای نفوذ فرهنگ مدرن و غربی بازکرده و این امر در نسل جوان تغییر و تحولات فرهنگی و فکری به‌شدتضداسلامی را باعث شده کهبنا به برآورد این جماعت، ارزش‌های آموزشی و تعلیم‌وتربیت اسلامی را با مخاطرات جدی روبرو کرده است.

حکومت و وزارت آموزش‌وپرورش در یک دهه گذشته اقدامات و سیاست‌های مختلفی را برای “مقابله” با آنچه که حکومت تهاجم فرهنگ سکولار و آموزش غیراسلامی، و رشد روشنگری و فرهنگ مدرن و گرایش جامعه به فرهنگ و آموزش‌وپرورش علمی و.. است،را تصویب و به اجرا گذاشته است که به اعتراف خودشان چندان نتیجه‌ای نداده است.خامنه‌ای بارها اعلام کرده که آموزش‌وپرورش در کشور اسلامی نیست و این یک “خطر” برای نظام است. به نمونه‌هاییاز اقدامات حکومت در عملی‌کردن “آموزش اسلامی و ایرانی”در این سند توجه کنید:

موضوع تدوین و تهیه کتب درسی بر اساس فلسفه اسلامی خمینی و توضیح‌المسائلش، جادادناندیشه‌هایخامنه‌ای در کتب درسی، تقویت فرهنگ شهیدپروری حکومتی با واردکردنشجره‌نامهعملیات و اقدامات سرداران سپاه و بسیج در چهار دهه گذشته در کتب درسی، آموزش اسلامی برای دختران، بخوان تقویت افکار و عقاید ضد زن و ضد کودک، ممنوع و بی‌دیناعلام‌کردن فرهنگ و پیشرفت‌هایمدرن بشری در عرصه آموزش‌وپرورش و طرح مقابله با آنها و… و ده‌ها مورد دیگر از جمله سیاست‌های موردنظر حکومتدر این سند هستند که کل نظام اصرار به اجرای آن دارد.

اما همه این تلاش‌ها به اعتراف خود اینها به شکست رسیده و همه پروژه‌های اسلامیزه کردن جامعه، از جمله آموزش‌وپرورش اسلامی موردنظر حکومت نتوانسته است دانش‌آموزان را به حکومت و خزعبلاتش نزدیک‌تر کند. بااین‌وجودسالانه هزاران میلیارد تومان بودجه و اعتبار به پیشبرد همان سیاست‌هایشکست‌خورده اختصاص می‌دهند. فقط یک مورد که این مقام این وزارتخانه در خبر بالا به آن اشاره کرده” شش اردو برای هر دانش‌آموز (۹۰ میلیون روز اردو) “، و درخواست ۲ هزار میلیارد تومان بودجه برای آن، ابعاد تلاش‌هایحکومت با بودجه‌های نجومی برای تحمیل سیاست‌های ضد آموزش‌وپرورش این سند را نشان می‌دهد.
بیش از چهل سال است سیاست اسلامی کردن سیستم آموزش‌وپرورش و هزینه‌کردن برای آن اولویت اول حکومت بوده است. جمهوری اسلامی و وزارت آموزش‌وپرورش آن دم‌ودستگاهپمپاژ جهل و خرافه در مدارس و جامعه و جلوگیری از تعالی فکری و اجتماعی کودکان، و ضد همه ارزش‌های نوین و مدرن انسانی هستند. هدف این وزارتخانه در کنار تضمین و بالاکشیدنبودجه‌های نجومی، گسترش جهل و خرافه مذهبی برای پرورش نسل “مدافع افکار و عقاید اسلامی” در راستای کل سیاست‌هایضدانسانی حکومت است. آموزش پرورش هم نظیر همهدم‌ودستگاه عظیمحکومتی، دم‌ودستگاه تحمیق و جهل خرافه مذهبی و گسترش ایدئولوژی حکومت اسلامی است.

اما روشن است که مردم ایران و به‌ویژهنسل جوان دختر و پسر آموزش‌وپرورش اسلامی نمی‌خواهند. خواهان آموزش‌وپرورش مدرن، بدون دخالت مذهب و حکومت، بااستاندارهای مدرن و انسانی منطبق بر نیازهای جامعه امروز هستند. ارزش‌ها و تعلیم اسلامی، ایدئولوژی اسلامی و ضدانسانیموردنظر حکومت هیچ موقع پایگاهی در بین مردم و نسل جوان نداشته و ندارند. پروژه اسلامی کردن آموزش‌وپرورشمدت‌هاست که شکست‌خورده و این شکستی برای کل نظام اسلامی است.
در ماه‌های اخیر و با به میدان آمدن انقلاب زن زندگی آزادی، مدارس و نسل جوان همه ارزش‌های حکومت، از آموزش مذهبی و تحمیل حجاب گرفته تا کل پروژه اسلامیزه کردن آموزش‌وپرورش را به چالش کشیده و علیه آن طغیان کرده‌اند. تعرض انقلاب به مذهب و ارکان نظام در بخش مدارس و مقابله با سیاست‌هایضدانسانی حکومت، از جمله حجاب اسلامی و ارزش‌های اسلامی در مدارس نشان داد که جامعه، به‌ویژه نسل جوان علیه همه ارزش‌های مذهبی و آموزش جهل و خرافه بوده و خود این امر یک جزء مهم از مبارزه نسل جوان بر علیه کل سیاست‌های نظام است.

در برآمد مجدد این انقلاب که دوراز انتظار نیست، نسل جوان به همراه کل مردم جامعه بساط حکومت اسلامی را در هم خواهد پیچید و جامعه‌ای انسانی با فرهنگ مدرن و انسانی با آموزش‌وپرورش آزادو فلسفه انسان‌دوستی و ورهایی بخش، با تمام امکانات رشد و توسعه برای همه آحاد جامعه را برپا خواهد داشت.

اینرا هم بخوانید

زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین از سال آینده- محمد شکوهی

خبرگزاری حکومتی ایلنا خبر از برنامه‌ریزی دولت برای سه‌نرخی شدن بنزین داده و نوشته: “آنچه …