نگاهی به آمار و ارقام بودجه سال 98 حکومت

آمار و ارقام بودحه 98 حکومت:۳۰۰ هزارمیلیارد تومان برای شرکت های دولتی، ۵۲ هزار میلیارد تومان بودجه 27 دستگاه محرمانه، 71 هزار میلیارد تومان بودحه دفاعی و امنیتی، دو هزار میلیارد بودجه با نام «سایر هزینه‌ها». بودجه محرمانه کلان برای سیستم دفاعی و نهادهای مذهبی حکومت…

بودجه سال 98 جمهوری اسلامی چند هفته ای است که در مجلس و دولت تصویب شده است.  نگاهی کوتاه به ردیف ها و آمار و ارقام به بیرون درز کرده از بودجه نشان می دهد که نزدیک به نصف بودجه سال آینده به امورات نظامی، امنیتی و دولتی اختصاص داده شده است. در این میان در کشمکش بین مجلس؛دولت و نهادهای نظامی و بیت رهبری پیرامون بودجه، سهم نهادهای نظامی و امنیتی افزایش چشمگیری یافته است. برای نمونه دم دستگاه های زیر مجموعه وزارت اطلاعات، سپاه و بسیج و… صاحب بودجه های کلان شده اند. در این بین سهم سپاه بسیج و ارتش 52 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. علاوه بر این در بودجه ردیفی به نام «سایر هزینه‌ها» در اختیار حدود ۲۳۰ نهاد غیرنظامی و غیر امنیتی آمده که رقمی نزدیک به دو هزار میلیارد تومان بودجه برایش در نظر گرفته شده است.

بودجه “شرکت های دانش بنیان” وابسته به سپاه، وزارت اطلاعات، صنایع نظامی، بویژه زیر مجموعه هایی که در ساخت سیستم های موشکی و فضایی میباشند، کماکان محرمانه می باشد. علاوه بر این دو تبصره در ردیف بوجه و هزینه های دفاعی و نظامی حکومت آمده است که امکان افزایش و اختصاص بودجه های کلان به این بخش ها را تسهیل کرده است. حدود سه هفته پیش خامنه ای سر این موضوع دولت و باندهای کمیسیون برنامه را فراخواند و در باره عملی کردن خواست افزایش های مورد نظرش به اینها تذکر داد. در نهایت این ردیف محرمانه اعلام شد و فقط  توضیح کوتاهی آمد که “نظر به اهمیت  توقیت سیستم دفاعی و.. دولت موظف است تسهیلات و اعتبارات لازم را به این امر اختصاص بدهد”.

برخی اخبار و گزارشات مرتبط با بودجه برگرفته از رسانه های حکومتی به ضمیمه می آید.

*مهر،عدم شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی در حالی است که بودجه ۱۲۷۴ هزارمیلیارد تومانی این بخش، ۳۰ برابر کل بودجه یکسال یارانه نقدی ۸۰ میلیون ایرانی است. براین اساس لایحه پیشنهادی بودجه ۹۸ حدود ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان افزایش داشته است که ۳۰۰ هزارمیلیارد تومان از این افزایش، مربوط به افزایش بودجه شرکت های دولتی است.

* تابناک، نهادهای نظامی و امنیتی نیز بودجه هایی محرمانه ای دارند. دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی مانند وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، عقیدتی ـ سیاسی نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بیمارستان بقیه‌الله، حفاظت اطلاعات سپاه، سازمان بسیج، عقیدتی ـ‌ سیاسی وزارت دفاع، دانشگاه مالک‌‌ اشتر، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، دانشکده نیروی انتظامی، مؤسسه تحقیقات دفاعی، علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، قرارگاه خاتم‌الانبیا و دانشگاه امام حسین نمونه‌هایی از دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی هستند که به دلیل همین محرمانگی تمامی بودجه‌شان به سرفصل «سایر هزینه‌ها» اختصاص یافته است.

*سایت بسیج، مجموع ۲۷دستگاهی که از این محرمانگی برخوردارند، جمعا ۵۲ هزار میلیارد تومان بودجه با نام «سایر هزینه‌ها» دریافت می‌کنند که سهم عمده این رقم ۵۲ هزار میلیارد تومانی سهم سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

*سایت مجلس،منصور مرادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با ارزیابی لایحه بودجه سال ۹۸، گفت: سرفصل سایر هزینه ها برای ۲۳۹ دستگاه غیرامنیتی و غیرنظامی در نظر گرفته شده است.

*اعتبارات جاری نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی در دو «فصل امور دفاعی» و «حفظ و نظم امنیت عمومی»  51 هزار میلیارد تومان.البته این رقم بدون در نظر گرفتن سهم 20 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده در بند «ب» تبصره «یک» لایحه بودجه بوده است. تخمین این اعتبار از محل منابع صندوق توسعه بوده با فرض این اعتبار سرجمع دو فصل مذکور برای سال آینده 71 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به مصوب سال 97، حدود 15.6 درصد افزایش خواهد یافت.

*تابناک،حدود دو هزار میلیارد از بودجه کل کشور با نام «سایر هزینه‌ها» در اختیار حدود ۲۳۰ نهاد غیرنظامی و غیرامنیتی قرار گرفته که مشخص نیست صرف چه اموری خواهد شد!

بودجه نهادهای مذهبی و فرهنگی و دم و دستگاه عریض و طویل صنعت مذهب نسبت به سال گذشته به اعتراف دولت افزایش 15 تا 35 درصدی داشته است. در مورد ارقام اختصاص داده شده به این بخش از بودجه حکومت، سرجمع صحبت از رقمی بین 800 تا 1200 میلیارد تومان در میان است.

اینها سرفصل های مهم ردیف بودجه های حکومت برای سال آینده می باشند.  بودجه اساسا بودجه نظامی و امنیتی و برای حفظ و تضمین بقای حکومت و اولویتهایش در این مورد بسته میشود.اولویت بودجه بندی در جمهوری اسلامی هیچ موقع برای رفع مصائب و مشکلات مردم نبوده است. آنجاهایی هم که چندغاز بودجه هایی برای  این امر اختصاص می دهند، دهها تبصره، مصوبه، شرط و غیره برای اجرایی شدنش می گذارند. خبری از افزایش بیمه بیکاری و تامین زندگی میلیونها بیکار نیست، بیمه های درمانی معلو م نیست، دهها هزار کلاس تخریبی با سیستم گرمایشی بخاری که  مدام از کودکان  در مدارس قربانی میگرد، نیست.

در این میان حکومت و دولت هر ساله در بودجه بندی اش موارد زدن چندغاز امکانات رفاهی و اجتماعی را زیر عنوان “محل درآمدهای دولت” ردیف می کند. مصادره سازمان تامین اجتماعی و امکاناتش، خصوصی سازی و سودآورکردنش، ایجاد محدودیت در دریافت بیمه بیکاری و سخت تر کردن شرایط آن، زدن بیمه های درمانی و انداختن هزینه های دوا و درمان بر دوش کارگران و مردم! کارگران و مردم روز به روز به با سیاستهای بودجه ای حکومت به زندگی های زیر چندین برابر خطر فقر اعلام شده، سقوط می کنند. سهم کارگران از بودجه در یک کلام فقر، فلاکت، سقوط معیشت  می باشد. دولت با وقاحت صحبت از “بسته های حمایتی” می کند، که قرار است میلیونها کارگر را صدقه بگیر حکومت بکند.در کنار آن گسترش حصوصی سازی به عنوان منبع “تامین درآمد برای حکومت”، که بیکارسازیهای صدها هزار نفری را به دنبال خواهد داشت.

بودجه و بودجه بندی در جمهوری اسلامی اولویت اولش تضمین و حفظ بقای حکومت می باشد.صدها هزار میلیارد تومان هر ساله برای این امر بودجه اختصاص می دهند.در کنار آن  تلاش دارند فقر، بی تامینی و بی حقوقی محض رابر گرده کارگران و مردم تحمیل بکنند. در این میان کارگران و مردم برای زنده ماندن روزانه درگیر جنگ با حکومت سرمایه داران دزد و قاچاقچی می باشند. مردم معترضد. اعتصابات و اعتراضات اقشار مختلف مردم بر علیه این وضعیت در ابعاد اجتماعی ادامه دارد. حکومت زیر منگنه مبارزات مردم دارد از هم می پاشد.فروپاشی آغاز شده. کشمکش ها و دعواهای باندهای حکومتی بر سربقای نظامشان بالا گرفته است. و این فرصتی برای کارگران و مردم است که با سازماندهی شوراهای هماهنگی اعتصابات و دخالت مستقیم در این پروسه، زمینه سرنگونی و به گور سپردن حکومت دزدان و آدمکشان اسلامی سرمایه را فراهم نمایند. جنگ کارگران و مردم با جمهوری اسلامی وارد لحظات حساس و تعیین کننده تری شده است. باید برای وارد کردن ضربه نهایی به رژیم وحشی سرمایه داران اسلامی حاکم بر ایران تا دیر نشده دست به کار شد. رهایی مردم از شر نکبت جمهوری اسلامی فقط و فقط یک جواب دارد. گسترش سراسری اعتصابات اعتراضات کارگران و مردم و نهایتا به زیر کشیدن کل بساط حکومت جمهوری اسلامی.راه دیگری نیست. کارگران و مردم وارد این جنگ با حکومت شده اند.

محمد شکوهی

17 دیماه 1397، 7 ژانویه 2019

اینرا هم بخوانید

وزارت بهداشت: “افزایش۴۶درصدی تعرفه‌های پزشکی جبران گذشته است”- محمد شکوهی

سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت هفته گذشته در دفاع از مصوبه شورای‌عالی بیمه مبنی …