بیانیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در اعتراض به تفکیک جنسیتی و سرکوب‌ِ اساتید و دانشجویان دانشگاه

⭕️بیانیه دانشجویان و دانش‌آموخته‌گان دانشگاه فردوسی مشهد در اعتراض به تفکیک جنسیتی و سرکوب‌ِ اساتید و دانشجویان دانشگاه

https://t.me/senfi_uni_iran

بخش‌هایی از این بیانیه؛

“ما دانشجویان و‌ دانش‌آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد، به شدت موضع خواهیم گرفت در برابر بدطینتی جنون‌آمیزی که دانشگاه را به مغاک انحطاط کشانده و آن را در لبه پرتگاه قرار داده است. و ما مانع سقوط دانشگاه به دره جهل‌زایی و دگرآیینی خواهیم شد.”

این بیانیه توسط ۱۰۸ تن امضا شده است.

دانشگاه فردوسی مشهد

حق همگانی تحصیل

سرکوب_اساتید

مطالبات_صنفی

5️⃣0️⃣6️⃣7️⃣
🆔@senfi_uni_iran

اینرا هم بخوانید

سازمان ملل می‌گوید: «شمار زیادی از مجروحان دریافت کمک‌ها درغزه با گلوله زخمی شده‌اند»

سازمان ملل می‌گوید که تعداد زیادی از زخمی‌های کاروان کمک‌های بشردوستانه غزه با گلوله زخمی …