بیرق سکولاریسم در دست که خواهد بود؟

وزیر داخله فرانسه از جانب دولت، تشکیل فوروم اسلام در فرانسه برای مقابله با تاثیر اسلام گرایی را اعلام کرد. این فوروم قرار است آخوند و امام برای مساجد و مراکز اسلامی تربیت کند و البته دولت ماکرون گفته است که این تلاش‌ها برای احترام به حقوق زنان و لائیسیته فرانسه است.

و اینکه “ما می خواهیم انقلابی بپا کنیم که پایان تاثیر خارجی بر اسلام در فرانسه را به انجام برساند” قبل از اینکه انقلابی باشد اعلام عقب نشینی کامل از سکولاریسم سنتی و دولتی فرانسه و بزمین گذاشتن بیرق سکولاریسم از دستان خسته دولت فرانسه است.

در جواب به ایشان باید گفت مذهب ملایم و اسلام فرانسوی و خودی فرمول آشنایی است.

نشئگی دائمی و نیاز به افیون مذهب، نیاز حاکمان در قدرت برای حفظ بی عدالتی و تحقیر انسان امروز است. مذهب فقط آه و ناله دردمندان نیست. مذهب امروز ماشین صنعتی تولید تحمیق، تحقیر و سرکوب انسان است.

دولت فرانسه بجای پاسخ به نیازهای مردم، مقابله با راسیسم و‌ گتو سازی، با زمین گذاشتن بیرق سکولاریسم، قلاده اسلام خودی بر زندگی مردم “مسلمان” را باز کرده است. مهم‌تر، اما، پایان رسمی ادعای جدایی دین از دولت در جهان سرمایه است.

همزاد این عقبگرد دولتی، ترک مذهب، و نیاز به سکولاریسم گسترش می یابد. آیا با شکافهای عمیق تر اجتماعی ما شاهد همگرایی سکولاریسم، ترک مذهب و جنبش برای عدالت اجتماعی خواهیم بود؟

مندرج در ژورنال شماره ۲۸