بیزارم از دین شما، نفرین به آئین‌ شما! صبا ضامنی 

اینرا هم بخوانید

موزیک ویدیو بازمانده از توماج و افراسیاب