بیست و هفتمین هفته اعتراضات سراسری بازنشستگان کشوری

بیست و هفتمین هفته اعتراضات سراسری بازنشستگان کشوری

رئیسی قالیباف این آخرین پیام است ارتش بازنشسته  آماده قیام است

روز سه شنبه چهاردهم آذر ماه بازنشستگان کشوری شامل معلمان و بخشهای دیگر کارکنان بازنشسته  در کرمانشاه، همدان، سنندج، اهواز، و ممسنی، تجمع کردند و با شعار دادن اعتراض خود را به وضعیت غیر قابل تحمل معیشتی خود و اختلاس ها و اجحافات ابراز کردند و علیه دولت و مقامات حکومت ابراز خشم کردند.

در کرمانشاه بازنشستگان در تجمع با شکوه خود شعار میدادند “رئیسی قالیباف این آخرین پیام است ارتش بازنشسته  آماده قیام است” و “حسین حسین شعارشون، دزدی و غارت کارشون”، و ” دشمن ما همین جاست دروغ میگن آمریکاست”.

در سنندج یکی از زنان بازنشسته در جمع بازنشستگان سخنرانی کرد و خواستها و مشکلات بازنشستگان و مبارزه آنها برای حق و حقوقشان را مورد تاکید قرار داد. سخنان او با کف زدن تجمع کنندگان مورد استقبال قرار گرفت. جمعیت شعار میدادند: “معلم زندانی آزاد باید گردد”.

در اهواز بازنشستگان مثل سه شنبه های گذشته تجمع کرده و بنرهایی با نوشته هایی چون”شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد”، “معیشت ، منزلت، حق مسلم ماست”، “درمان رایگان حق مسلم ماست” خواستها و پیام خود به جامعه را فریاد میزدند.

اعتراضات در میان بخش های مختلف بازنشستگان  گسترده است و هر هفته قدرتمند تر به جلو میرود . بازنشستگان با شعار “فقط کف خیابان بدست میاد حقمون” بر تداوم اعتراضات خود برای پیگیری مطالباتشان تاکید میکنند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۴ آذر ۱۴۰۲،  ۵ دسامبر ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

خاتمه موقت اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز و  عقب نشینی های مدیریت

صدای مستقل گروه ملی فولاد اهواز طی بیانیه ای ضمن اشاره به مبارزات درخشان این …