بیست و پنج نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان- صدای زندانیان سیاسی زن- زنان و مادران دادخواه باشیم!

امسال درشرایطی به استقبال روز جهانی مبارزه خشونت علیه زنان میرویم که شاهد بیش از چهار دهه ستم مضاعف و ستم جنسیتی بر زنان در ایران هستیم. شاهد آنیم که با وجود فشار، تهدید، آزار و اذیت جنسی، روحی و روانی، بازداشت، زندان و شکنجه ، زنان و مادران بیش از هر زمان دیگری درصف اول مبارزه با رژیم آپارتاید جنسی در ایران، شجاعانه ایستاده اند. این امر مهم حتی از چشم رژیم و دستگاه قضائیش پنهان نیست. به همین دلیل زندانی بنام قرچک جمهوری اسلامی دارد که از نظر استاندارد ساختمانی حتی برای نگهداری حیوانات کافی و مناسب نیست.


اما چهار دهه است زنان از قشرهای مختلف و در عرصه های مختلف علیه نابرابریهای جنسیتی و بیعدالتی های موجود در جامعه شجاعانه ایستاده اند و میجنگند. نمونه این مبارزات همین امروز حضور گسترده زنان در اعتراضات اصفهان و شهر کرد میباشد. حضور زنان در عرصه های حقوق زنان، حقوق کودک، دانشجوئی، محیط زیست، رنگین کمانها، آتئیستها و فعالین کارگری را نمیتوان نادیده گرفت.

بیش از چهار دهه است که مادران و زنان دادخواه، مادران زندانیان سیاسی و امروز مادران آبان زیر ستم مضاعف حکومت اسلامی، نه تنها ساکت نماندند بلکه با مبارزه اشان پایه های حکومت قاتل مردم را هر روز سست ترو لرزانتر کردند.
حضور چشمگیر مادران دادخواه و زنان شاهد در آبان تریبونال، دادگاهی که قدم موثر دیگری برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی است، پیروزی دیگری برای زنان در عرصه جنبش دادخواهی، جنبش برای آزادی رندانیان سیاسی و جنبش سرنگونی طلبی است.

اما ویژگی ۲۵ نوامبر امسال مصادف شدن با روز دوم دفاعیات حمید نوری جنایتکار دردادگاه استکهلم سوئد است. حمید نوری جنایتکارقرار است در روز دوم دفاعیاتش همچون روزاول با فرهنگ و ادبیات اسلامی، لمپنیسم و شارلاتنیسم مخصوص جتایتکاران از جنایات دهه شصت و رهبران قاتلش دفاع کند. از اینرو در اینروز باید با صدای رسا و فریاد زنان، صدای مادران و تمام زنانی بود که مبارزه بی امانش طی چهار دهه حکومت این جانیان ضد زن، در لحظه لحظه عمرشان همراهشان بوده، روزمره گی شان شد، به امر مهم روزانه شان تبدیل شد و زندگیشان شد.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران، از تمام شما مردم شریف، انساندوست، آزادیخواه،نهادها، سازمانها و احزاب میخواهد صدای زندانیان سیاسی زن، خانواده هایشان، خانواده ها و مادران دادخواه باشید.
https://wp.me/p9yWrK-2a3
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
۳ آذر ۱۴۰۰/ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱

اینرا هم بخوانید

سه اتفاق معنادار پرونده اعدام‌های ۶۷ در کمتر از یک ماه

هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰، به‌ویژه در تابستان ۶۷، در زندان‌های اوين و گوهردشت …