کمپین بگذار سخن بگویم: تبلیغات زهر آگین علیه زهرا نویدپور، توطئه خدادادی و شرکا! 

اطلاعیه شماره شش کمپین بگذار سخن بگویم.
نه به تجاوز Me Too –Iran

از یکشنبه سیاه ١٦ دی ماه که پیکربی جان یک زن آزاده و معترض، یک زن که صدای زنان ایران علیه تجاوز حکومتی ها شد، در منزل مادرش پیدا شد، یک هفته گذشت. این زن با صدای خود در مورد تجاوز سلمان خدادادی و شکایت از وی حرف زد و این صدا را در رسانه های اجتماعی پخش کرد. این زن صدای خدادادی را که به وضوح اولا قبول میکند که به او تجاوز کرده و ثانیا او را تهدید میکند که شکایت را پس بگیرد و بگوید بیمار روانی بوده و این حرفها را بدلیل مصرف دارو زده، در شبکه های اجتماعی پخش کرد. صدای تهدیدات خدادادی و اینکه ترا خواهم کشت را هم در همه جا پخش کرد ، و او را کشتند و یک هفته گذشت و حکومت اسلامی ایران لام تا کام نگفت . فقط تهدید کرد و اکنون علیه زهرای جان باخته پرونده سازی میکند.
اگر این واقعه در هر کشور عادی اتفاق افتاده بود، فورا متهم دستگیر و همه این اسناد و مدارک بررسی میشد، این وظیفه متهم یعنی “حاج سلمان خدادادی” است که نماینده مجلس حکومت جنایتکاران اسلامی است، بیاید و بگوید این حرفها دروغ است و سند و مدرک به افکار عمومی ارائه دهد. الان دیگر دورانی که در زیرزمین های وحشتناک سپاه و وزارت اطلاعات ، میبریدند و می دوختند و آدم میکشتند و طلبکاراز آب در می آمدند، گذشته است هم بدلیل وجود اینترنت و مدیای اجتماعی و هم تناسب قوا بین مردم این حکومت تجاوز اسلامی!

روز گذشته شب هفت زهرا در ملکان گرفته شد، فشار روی مردم و همچنین فضا سازی علیه زهرا در این شهر چنان گسترده بود که مردم زیادی در مراسم او شرکت نکردند. عکسی از این مراسم را در اینجا می بینید.
از چند روز پیش حکومتی ها با پخش شایعاتی مبنی بر بازیچه بودن زهرا و یا تن فروش بودن او و اینکه یک جناح از سپاه در ملکان که با خدادادی رقابت دارد، سعی کرده زهرا را بازیچه دست خود کرده و از او علیه سلمان خدادادی سو استفاده کند، تمام داستان را عوض کرده اند.در این سناریو دیگر خدادادی متهم نیست بلکه مظلوم است و زهرا زن فتنه گر و کلاشی است که در این سناریو بازی کرده و قاتل او هم حتی معلوم شده کیست ، آنچه که معلوم است خدادادی در قتل زهرا هم دستی نداشته است.
سناریو دقیقی است. زنی که شجاعانه علیه تجاوز مبارزه کرده و خوشبختانه همه اسناد و مدارک را علنی کرده اکنون که نمیتواند از خود دفاع کند، یکبار دیگر زیر دست و پای حکومتی ها می افتد و میخواهند حتی بعد از مرگش نیز به او رحم نکنند.
ما نمیگذاریم! ما مدافعین روشن شدن این فاجعه، ما مدافعین زهرای شجاع که در مورد یکی از تابوها در ایران و همچنین یکی از فجایع مهم حرف زد، نمیگذاریم حرمت او را زیر پا له شود. زهرا قربانی تجاوز در حکومت اسلامی بود و چون علیه این حکومت تجاوز حرف زد و حتی در یک نامه نوشت، اگر اسلام این است من اینرا هم قبول ندارم، یا اگر مملکت اسلامی اینست، این مملکت را باید به توبره کشید. همه این ها کیفرخواست یک زن شجاع است که یک تنه در مقابل یک حکومت، سپاه پاسدارنش و وزارت اطلاعات و اصلاح طلب و اصولگرایش ایستاده بود.
فراخوان ما به شما مردم در ایران و به ایرانیان در سراسر جهان اینست اگر رژیم مانع از حضور مردم در مراسم گرامیداشت زهرا میشود، شما برای گرامیداشت یاد این زن شجاع مراسم بگیرید.
اگر حکومتی ها میکوشند پرونده را مختومه اعلام کرده و مدافعین زهرا را مورد تعرض قرار دهند، شما بپا خاسته و بهر طریق ممکن از زهرا دفاع کنید. حکومت را زیر فشار گذاشته و خواهان روشن شدن چرایی و آمرین وعاملین ین فاجعه شوید. چه کسانی زهرا را کشتند و چرا سلمان خدادادی محاکمه نمیشود.
کمپین بگذار سخن بگویم
نه به تجاوز Me Too – Iran
٢٨ دی ماه ١٣٩٧ ١٨ دی ماه ٢٠١٩

 

اینرا هم بخوانید

تشکل انقلاب زنانه؛ علیه صدور حکم اعدام پخشان عزیزی و تمامی احکام شنیع اعدام باید دست به اعتراض و اعتصاب بزنیم!

پخشان عزیزی، روزنامه نگار، فارغ التحصیل رشته مددکاری دانشگاه علامه تهران، و زندانی سیاسی زن …